MENY
Eskilstuna kommun

Ny arena i Eskilstuna - STIGA Sports Arena Eskilstuna

STIGA Sports Arena Eskilstunas webbplatslänk till annan webbplats - Information om arenan, evenemang, parkeringar och för arrangörer.

Eskilstuna kommun har byggt en ny arena i Munktellstaden i Eskilstuna. Invigningen ägde rum den 3 juni 2017. Det är en modern miljöbyggnad för idrott, konserter och mässor. 

Illustration: AQ Arkitekter.

Hur ser arenan ut på insidan? Läs mer här.

Läs mer om den konstnärliga utsmyckningen i arenan.

Ta en tur i nya arenan via filmen nedan:

Namnet STIGA Sports Arena Eskilstuna

Arenan får namnet STIGA Sports Arena Eskilstuna enligt beslut i kommunstyrelsen 23 januari 2017.

Eskilstuna kommun och Eskilstunaföretaget STIGA Sports har tecknat en 10-årig sam­verkans­överens­kommelse om samarbete runt den nya arenan. Överens­kommelsen innebär bl a start av en evene­mangs­fond där STIGA bidrar med 500 000 kronor årligen, pingisbord och idrottsutrustning till Eskilstunas parker, stadsdelar och skolor till ett värde av 270 000 kronor samt ett gemensamt arbete för att värva nationella och interna­tionella pingis­evenemang till Eskilstuna.

Första spadtaget för bygget av ny arena i Eskilstuna.

25 maj 2015 togs det första spadtaget. Medverkade gjorde kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson, ordförande i Eskilstuna Kommunfastighet AB Bertil Andersson, Mona Kanaan ordförande i kultur- och fritidsnämnden och idrottande barn från föreningslivet. Foto: Göran Jonsson.

Miljöbyggnad Guld
Arenan är avsedd för idrott, konserter samt större mässor. Huvudarenan rymmer 3700 sittplatser och är delbar för att få fler användningsområden. Arenan ska ha en hög miljöprofil såväl i utformning som under arrangemang. Den kommer att klassas i nivå guld för Miljöbyggnad vilket innebär lägre energianvändning och krav på val av byggmaterial för att minimera miljöpåverkan.

Arena_fasader
Arenans fasader. Illustration AQ Arkitekter.

Klicka här för att se bilden i större formatr

I den programhandling som ligger till grund för det aktuella beslutsärendet finns väsentliga skillnader jämfört med ursprungsförslaget. Arenan blir större, ca 15 600 kvadratmeter, och den får fyra fullstora träningsplaner (20 x 40 m) tack vare en ridåvägg i huvudarenan. Det blir också fler publikplatser. Tre teleskopläktare gör att antalet sittplatser kan varieras mellan 3200 och 3700 beroende på olika regler för nationella och internationella tävlingar.  

Beslut kring investeringsnivå och arenans utformning fattades av kommunfullmäktige 22 maj 2014.

Placering

Den nya arenan och träningshallen är placerad i kvarteret Nötknäpparen i Munktellstaden. Parkeringsmöjligheter och att det går att skapa en trygg trafikmiljö för alla var viktiga aspekter när placeringen valdes. Läs mer om trafiken i Munktellstaden här.

En arena och träningshall placerad på Nötknäpparen ligger helt i linje med kommunfullmäktiges beslutade vision om hur detta område ska utvecklas. Läs mer om stadsdelen Väster här.


Arenaochbad på sommartorget

Arena- och badprojektet på Sommartorget juni 2013.

Varför en ny arena och träningshall?

I den förstudie som genomfördes 2010 framgår att det råder brist på fullstora bollplaner i Eskilstuna. Publikkapaciteten är för dålig vid handbollsmatcher och det saknas en modern evenemangsanläggning för stor publik samt mässhall. Den nya arenan är en modern och flexibel arena med hög miljöprofil och god tillgänglighet som kan användas för alla dessa ändamål.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Benny Larsson
Byggnadsinspektör/samordnare