MENY
Eskilstuna kommun

Den nya bron i Munktellstaden får namnet Västerbron

Eskilstunaån har fått en ny bro 2016. Det är en gång- och cykelbro mellan Stenmansgatan och John Engellaus gata som knyter samman Munktellstaden med södra sidan av ån. Den nya bron är en tillgång för alla som promenerar och cyklar längs med ån och den gör det enklare att gå och cykla till Munktellområdet och stadsdelen Väster som på sikt kommer att utvecklas ytterligare. Här kan du läsa mer om den nya bron.

Tack för alla namnförslag!

Under sensommaren 2015 frågade vi efter förslag på namn på den nya bron. 226 förslag kom in. Många handlar om platsens historia, andra om brons form och vad en bro står för rent symboliskt.

Utifrån inkomna bidrag valde namnberedningen namnet Västerbron med motiveringen att namnet bäst speglar den nya länken till och från stadsdelen Väster. Detta namnförslag förekom också bland de inskickade bidragen från Eskilstunaborna. Förslaget godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2015.

Munktellstaden och Eskilstunaån är två av våra största tillgångar enligt den nya varumärkesplattformen för Eskilstuna. Läs mer på eskilstunaevolution.selänk till annan webbplats

Illustrationer: Degree of Freedom Engineers

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna