MENY
Eskilstuna kommun

Alla ska få plats

En utmaning med flera lösningar

Fler människor kommer att behöva ta sig till och från Munktellstaden i framtiden per fot, cykel, kollektivtrafik och bil. Hur ska det gå till?

Attraktiv placering

Vi har valt att placera badhuset och arenan centralt i Munktellstaden för att ge många Eskilstunabor möjlighet att nå anläggningarna med hållbara transportmedel. Placeringen ligger dessutom helt i linje med visionen om hur Munktellstaden ska utvecklas till en mer levande stadsdel.

Gå, cykla och ta bussen 

Vi planerar separerade och breddade gång- och cykelbanor, en ny gång- och cykelbro och cirka 500 moderna cykelparkeringar varav många väderskyddade och utrustade med bra belysning.

Här hittar du cykelkarta.

Busslinje 6 som passerar Munktellstaden har fått utökade turer på kvällar och helger. Även linje 1 och 2 passerar i närjeten av Munktellstaden (hållplats Västergatan).

Här kan du söka efter busstider till Munktellstaden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När arenan är klar planeras dessutom för evenemangsbussar och extra busstrafik vid större evenemang. Rabatter, tävlingar och samordning av evenemang är andra exempel på åtgärder som är tänkta att underlätta det hållbara resandet.

 

Foto: Göran Jonsson.

Parkering i närområdet 

De som bor nära ska lätt kunna ta sig till Munktellområdet med cykel, gång och kollektivtrafik så att de som bor utanför Eskilstuna ska kunna ta bilen. Prioritering och uppmuntran av hållbara transportmedel innebär inte att det kommer att saknas möjligheter att ta bilen. För vissa besökare finns heller inga andra alternativ. Ett nytt parkeringsgarage byggs på Munktellsparkeringen med start september 2017 och det beräknas vara klart årsskiftet 2017/2018.

Vid större evenemang och på helger när det är mycket på gång finns de stora parkeringsanläggningarna i centrum på cirka 10 minuters gångavstånd. För besökare som måste ta bilen finns parkeringar i närområdet. Se karta. Genom att sprida ut bilburna besökare på flera parkeringsplatser med olika avstånd till evenemanget undviks trafikkaos som annars uppstår när många ska till och från ett område samtidigt.

Munktellstaden - ett tillgängligt och hållbart område

Det ska vara lätt att ta sig till området och planering pågår för hur detta ska gå till. Den nya bron nedanför Willys kommer att öppna upp en ny förbindelse mellan Munktellstaden och kommunala parkeringar på väster.

Bilparkeringar ska givetvis också finnas och finns redan nu vid Munktellarenan och på angränsande gator som Gustafssvägen och Rinmansgatan. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och gör regelbundna beläggningsräkningar.

Har du en miljösmart idé om trafiken i Munktellstaden?

Med 100 000 invånare är vi en liten storstad som kräver nya lösningar. Nu fortsätter omställningsarbetet för en mer hållbar kommun och vi välkomnar dialog om kreativa lösningar. Har du en idé som kan underlätta framtidens trafik i Munktellstaden? Hör av dig till oss trafikavdelningen@eskilstuna.se 

Informationsblad och karta om trafiken i Munktellstaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Olov Åslund
Projektsamordnare