MENY
Eskilstuna kommun

Stadsmiljöprojekt i Munktellstaden

Projekt i Munktellstaden 2015-2017.

Gammalt industriområde blir modern stadsdel

I samband med att Munktellstaden utvecklas med nytt badhus, nya arena och nya bostäder passar vi på att satsa på miljön runt omkring. En ombyggnad av Pråmskjulstorget, en ny kaj och en ny gång- och cykelbro bidrar till att lyfta Munktellstaden som rekreationsområde.

Översiktsbild över kajområdet med Pråmskjulstorget till höger. Illustration: AQ Arkitekter
Klicka här om du vill se bilden i större format

Pråmskjulstorget

Torgytan framför nya badhuset kommer att utvecklas till en mer inbjudande plats. Besökare till badhuset kommer att kunna samlas här och det blir en trivsam plats nära ån för alla som vill sitta ner en stund och koppla av. Ytan utformas med etager och sittplatser vända mot ån. Träd kommer också att planteras för att ge skugga och grönska till platsen. 

Torg

Pråmskjulstorget. Illustration: AQ Arkitekter
Klicka här för att se bilden i större format

Kajen

Vi kommer att bygga en ny strandpromenad längs ån och det nya badhuset. Kajen kommer att förlängas på östra sidan om ån intill den nya gång- och cyklelbron mot Pråmskjulstorget cirka 180 meter nedströms. Den nya kajen kläs med granitstenar och utseendet kommer därmed att efterlikna den strandskoning som finns längs med ån uppströms. 

Del av kajområdet

Del av kajområdet. Illustration: AQ Arkitekter
Klicka här för att se bilden i större format

Bron

Eskilstunaån är en fin tillgång i vår stad. Årummet är till viss del en outnyttjad resurs och genom att bygga broar knyter vi ihop stadens delar bättre. När nu Munktellstaden genomgår en stor förändring kommer fler och fler att besöka området och bo och arbeta här i framtiden. Den nya gång- och cykelbron förbättrar tillgängligheten till området och förbinder också Munktellstaden med stadsdelen Väster. Bron byggs straxt söder om den nya arenan, knappt 1 km norr om centralstationen. 

Spadtag bro Munktellstaden

Saita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden och Jan Heldring byggledare på stadsbyggnadsförvaltningen presenterar brobygget vid det symboliska första spadtaget 27 november 2015. Foto: stadsbyggnadsförvaltningen.

Den planerade bron utförs som en bågbro med underliggande bågar av stål i tre spann. 


Illustration: Degree of Freedom Engineers 

Bron utförs med en fri brobredd på 4,5 meter och den segelfria höjden är satt till 3,25 meter över medelvattenytan.

Den nya bron kommer att vara ett tydligt inslag i stadsbilden och å-rummet och kommer att påverka upplevelsen till och från värdefulla kulturmiljöer. Bron kommer att ha en viss påverkan på framkomligheten av större båtar i Eskilstunaån på aktuell sträcka, men framkomligheten är begränsad redan idag i och med att det finns broar som är lägre än den planerade bron.

 

Ett led i utvecklingen av Väster 

De planerade stadsmiljöprojekten ovan har positiv påverkan på rekreationen i området då tillgängligheten till strandområdet blir större i jämförelse med idag.

Den planerade gång- och cykelbron och kajen är en del av omvandlingen av område Väster som tas upp i

Fördjupning av program för väster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna