MENY
Eskilstuna kommun

Stadsmiljöprojekt i Munktellstaden

Gammalt industriområde blir modern stadsdel

I samband med att Munktellstaden utvecklas med nytt badhus, nya arena och nya bostäder har vi passat på att satsa på miljön runt omkring. En ombyggnad av Pråmskjulstorget, en ny kaj och den nya gång- och cykelbron Västerbron bidrar till att lyfta Munktellstaden som rekreationsområde.

Översiktsbild över kajområdet med Pråmskjulstorget till höger. Illustration: AQ Arkitekter
Klicka här om du vill se bilden i större format

Pråmskjulstorget

Torgytan framför nya badhuset har utvecklats till en mer inbjudande plats. Besökare till badhuset kan samlas här och det är en trivsam plats nära ån för alla som vill sitta ner en stund och koppla av. Ytan är utformad med etager och sittplatser vända mot ån. Träd ger skugga och grönska till platsen och ny belysning är också på plats. 

Torg

Pråmskjulstorget. Illustration: AQ Arkitekter
Klicka här för att se bilden i större format

Kajen

Vi har byggt en ny strandpromenad längs ån och det nya badhuset. Kajen är förlängd på östra sidan om ån intill den nya gång- och cyklelbron mot Pråmskjulstorget cirka 180 meter nedströms. Den nya kajen är klädd med granitstenar och utseendet efterliknar den strandskoning som finns längs med ån uppströms. 

Del av kajområdet

Del av kajområdet. Illustration: AQ Arkitekter
Klicka här för att se bilden i större format

Bron

Eskilstunaån är en fin tillgång i vår stad. Årummet är till viss del en outnyttjad resurs och genom att bygga broar knyter vi ihop stadens delar bättre. När nu Munktellstaden genomgår en stor förändring kommer fler och fler att besöka området och bo och arbeta här i framtiden. Den nya gång- och cykelbron förbättrar tillgängligheten till området och förbinder också Munktellstaden med stadsdelen Väster.

Den nya bron är en bågbro med underliggande bågar av stål i tre spann. 

Illustration: Degree of Freedom Engineers 

Bron utförs med en fri brobredd på 4,5 meter och den segelfria höjden är satt till 3,25 meter över medelvattenytan.

Den nya bron är ett tydligt inslag i stadsbilden och å-rummet och den påverkar upplevelsen till och från värdefulla kulturmiljöer. Bron har en viss påverkan på framkomligheten av större båtar i Eskilstunaån på aktuell sträcka, men framkomligheten var begränsad redan tidigare. 

Ett led i utvecklingen av Väster 

De planerade stadsmiljöprojekten ovan har positiv påverkan på rekreationen i området då tillgängligheten till strandområdet blir större i jämförelse med idag.

Den planerade gång- och cykelbron och kajen är en del av omvandlingen av område Väster som tas upp i

Fördjupning av program för väster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna