Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Munktellstaden

Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Munktellstaden utvecklas. Nu ser vi fortsättningen på omvandlingen av området som påbörjades för cirka tio år sedan. Med ett nytt badhus, en ny arena och 300-400 nya bostäder kommer Munktellstaden att förändras och bli mer trivsam. Vissa delar av åstråket, gator och torgytor återstår att snygga till. Läs mer Stadsmiljöprojekt i Munktellstaden.

Utformning

Den övergripande målsättningen för Munktellstaden är att den ska bli en levande stadsdel med huvudinriktning mot kultur, idrott och fritid samt upplevelsenäring och kunskapsföretag. För att områdets karaktär ska bevaras har ett kvalitetsprogram antagits som reglerar den estetiska utformningen av gaturummet och byggnader.

Hållbart resande i Munktellstaden

De som bor nära ska lätt kunna ta sig till Munktellstaden med gång, cykel och kollektivtrafik. För att ställa om till mer hållbara resmönster till Munktellstaden byggs det bra infrastruktur för de hållbara färdsätten och bussarna kommer att utökas.

Munktellstaden växer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna