MENY
Eskilstuna kommun

Minipark i Lagersberg

Under 2017 kommer vi färdigställa planteringarna i miniparken.

Bänkarna på plats. Lagersberg september 2015. Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen.
Minipark i Lagersberg
Lagersberg september 2015. Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen.
Karta minipark

Kartan visar parkens placering i Lagersberg.

Bakgrund och syfte

I Lagersbergsparken anlägger vi den nya miniparken. Syftet är att göra parken attraktivare och skapa en trevlig mötesplats för boende i Lagersberg och de som rör sig i området till vardags. Miniparken ska även fungera som ett utflyktsmål för barnen på områdets skola och förskola, samt för boende på Lagersbergsgården. Beslutet togs i Parkforum 2013.


Plats för den nya miniparken

Hösten 2014. Här anlägger vi den nya miniparken. Foto: Siri Sigrand, stadsbyggnadsförvaltningen.

Val av plats

Parken är centralt placerad i området, mellan äldreboende, skola, förskola och bostäder. Här finns möjligheter att skapa en plats dit man gärna går när man har en liten stund över, eller där man stannar till på väg hem från skola eller dagis. Vad som fattas är sittplatser och en anledning att stanna till. Lekplats och sportytor finns redan i närheten, samt flera öppna gräsytor, där man kan sola, äta picknick eller leka. Denna centrala triangel får därför bli något mer än en gräsyta.

Miniparkens utformning - Lagersbergstriangeln

Den nya utformningen betonar platsens triangulära form. Här skapas specialbyggda sittplatser och det vildvuxna buskaget ersätts med nya perennplanteringar och träd.
I varje hörn av triangeln byggs trekantiga trädäck med varierande höjder. I två av hörnen planteras träd. Det tredje hörnets trädäck blir större och bryts av på mitten av en plantering med vild kustkaraktär. De två hörnen med träd får planteringar av frodigare karaktär, med rosor och brudslöja.

Trädäcken ska ge känslan av bryggor och växtmaterialet ska förmedla känslan av en kustnära plats. Platsen får en lekfull form. När trädäcket är färdigt går det att sitta på kanten och dingla med benen, som om det var en brygga med vatten under.Stora trampstenar placeras ut mellan bryggorna i planteringsytorna, så att både barn och vuxna kan skutta genom planteringsytan till bryggan mitt emot. På mitten av varje sida i parken planteras låga, blommande buskar. I mitten lämnas en fri gräsyta.

Träden som planteras är tallar, för höjd, öppenhet och vintergrönska. Tallarna kommer att belysas med markstrålkastare och perennplanteringarna belyses av LED-lister, infällda under trädäckens kanter.


Så här kommer det att se ut

Så här kommer det att se ut. Illustration: Siri Sigrand, stadsbyggnadsförvaltningen

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Nina Wiman
Landskapsarkitekt