MENY
Eskilstuna kommun

Långbergsparken i Skiftinge

Exempelbild

Här bygger vi Eskilstunas första allaktivitetspark.

Vi börjar bygga i början av 2018 och vi ska vara klara att inviga parken hösten 2018.

Vad är en allaktivitetspark?

En allaktivitetspark innehåller många olika typer av aktiviteter, såsom träning, lek och sport. Förutom aktivitetsmöjligheter ska parken även bidra med rekreativa kvaliteter till sitt närområde och fungera som en mötesplats för olika åldrar såväl som människor med olika typer av bakgrund.

Långbergsparken

Långbergsparkens storlek och placering mitt i hjärtat av Skiftinge, mellan villa- och flerbostadsområden, gör den troligtvis till den viktigaste platsen för just rekreation, möten och aktivitet. Parken fyller även en viktig funktion för Skiftingehusskolan. Långbergsparken ska vara en mötesplats för alla, vara jämställd och främja folkhälsa. Här vill vi skapa en allaktivitetspark med plats för parkourpark, scenplats, utegym, småbarnslek, lekplats, grillplatser, boulebana och hängytor.

Om projektet

Projektet är ett samarbete mellan kommunens stadsbyggnadsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning. Vi har ett nära samarbete med fritidsgården Palatzets tjejgrupp, där tjejer i årskurs 6-9 är delaktiga i utformningen av allaktivitetsparken.

 

Här jobbar fokusgruppen med kretiva förslag

Här jobbar fokusgruppen med modeller för att lämna synpunkter och förslag

Tjejer i Skiftinge har varit med och utformat parken

Vi har haft nära samarbete med fritidsgården Palatzets tjejgrupp. Tjejerna som gått i årskurs 6-9, har fungerat som en fokusgrupp som fått komma med önskemål och förslag under gestaltningsarbetet. Vi har haft ett flertal träffar och tjejernas åsikter har varit viktiga för Långbergsparkens utformning. Övriga intresserade har fått lämna synpunkter via ett dialogmöte på Palatzet den 10 november 2016. Metoden kallas medborgardialog.

Vad är en medborgardialog?

En medborgardialog är precis som det låter, en dialog mellan en kommuns invånare och beslutsfattare. Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer i en fråga innan ett beslut fattas.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Malin Christensson
Landskapsarkitekt