MENY
Eskilstuna kommun

Långbergsparken i Skiftinge

Exempelbild

Här bygger vi Eskilstunas första allaktivitetspark.

Vi börjar bygga i början av 2018 och vi ska vara klara att inviga parken hösten 2018.

Vad är en allaktivitetspark?

En allaktivitetspark innehåller många olika typer av aktiviteter, såsom träning, lek och sport. Förutom aktivitetsmöjligheter ska parken även bidra med rekreativa kvaliteter till sitt närområde och fungera som en mötesplats för olika åldrar såväl som människor med olika typer av bakgrund.

Långbergsparken

Långbergsparkens storlek och placering mitt i hjärtat av Skiftinge, mellan villa- och flerbostadsområden, gör den troligtvis till den viktigaste platsen för just rekreation, möten och aktivitet. Parken fyller även en viktig funktion för Skiftingehusskolan. Långbergsparken ska vara en mötesplats för alla, vara jämställd och främja folkhälsa. Här vill vi skapa en allaktivitetspark med plats för parkourpark, scenplats, utegym, småbarnslek, lekplats, grillplatser, boulebana och hängytor.

Om projektet

Projektet är ett samarbete mellan kommunens stadsbyggnadsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning. Vi har ett nära samarbete med fritidsgården Palatzets tjejgrupp, där tjejer i årskurs 6-9 är delaktiga i utformningen av allaktivitetsparken.

 

Här jobbar fokusgruppen med kretiva förslag

Här jobbar fokusgruppen med modeller för att lämna synpunkter och förslag

Gestaltning och metod

Medborgardialog är en metod som ska användas genom hela projektet. Syftet med metoden är att skapa delaktighet för invånaren i Skiftinge, främst unga tjejer, som fungerar som fokusgrupp i dialogarbetet. Övriga intresserade har fått lämna synpunkter via ett dialogmöte på Palatzet den 10 november 2016.

Målet med gestaltningen av Långbergsparken är att skapa en attraktiv park som fungerar som en mötesplats och en plats för aktivitet och rörelse. Parken ska upplevas trygg och tillgänglig och ska innehålla ett stort utbud av aktiviteter och kvaliteter som gör att den kan användas hela året.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Malin Christensson
Landskapsarkitekt