MENY
Eskilstuna kommun

Kungsgatans utformning

Kungsgatan blir mer öppen med ett huvudgångstråk mitt i gatan. Möblering och flyttbara krukor med träd och blommor placeras på sidorna om stråket. Den flexibla utformningen möjliggör för framtida behov och önskemål. Entréerna förstärks med torgbildningar och sittplatser i soliga lägen för att få en bättre koppling till Drottninggatan och Gamla Staden. Platserna i korsningarna med Kriebsensgatan och Careliigatan förstärks också som mötesplatser. De utformas som mindre torg som bjuder in att stanna till och njuta av stadslivet. 

Utrymme skapas för uteserveringar längs gatans fasader och kring de små torgen. Ny ljussättning höjer trygghetskänslan och attraktiviteten under dygnets mörka timmar. 

Illustrationer i större format

Vy från Kyrkogatan mot Fristadstorget

Vy från Careliigatan vid Gallerians entré

Gestalningsprogram för Kungsgatan

Den 10 juni 2015 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att påbörja projekteringen utifrån det gestaltningsprogram som tagits fram. Programmet är ett resultat av samverkan mellan kommunen och en styrgrupp från näringslivet.

Läs gestaltningsprogrammet här

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen