MENY
Eskilstuna kommun

Kungsgatan

Vår gågata ska bli attraktivare och tryggare  

Eskilstuna utvecklas och Kungsgatan är en pusselbit för ett trevligare och tryggare centrum. Våren 2016 startade den första etappen av ombyggnaden, sträckan Fristadstorget-Kyrkogatan, som beräknas vara klar sommaren 2017.

Arbetet med etapp 2, sträckan Fristadstorget-Drottninggatan, skulle enligt planen påbörjas i april, men nu står det klart att arbetet blir försenat. Eskilstuna kommun har avbrutit upphandlingen på grund av bristande konkurrens från anbudslämnare. Detta innebär att upphandlingen kommer att behöva göras om och att hela arbetet senareläggs.

Illustration av Kungsgatan etapp 2

Efter etapp 2 byggs sträckan till Tullgatan om och beräknas vara färdig sommaren 2020.

Kungsgatan ska bli mer öppen och inbjudande för möten och shopping. Kommunen och fastighetsägarna längs gatan har tillsammans tagit fram gestaltningsprogrammet och fastighetsägarna är också medfinansiärer till ombyggnaden. Mer om gatans utformning hittar du här.

Läs mer om utsmyckningen av Kungsgatan med barnteckningar som blir bronsgjutningar.

Illustrationer: Stadsbyggnadsförvaltningen

Varför ska gatan byggas om?

Kungsgatan är sliten och en upprustning behövs. Gatan rustades senast på 1980-talet och dess beläggning och markvärme är i dåligt skick. De äldsta VA-ledningarna är närmare hundra år gamla. Läs mer under frågor & svar.

Arbetet kräver stora öppna schakter men sträckan delas upp och vid behov byggs tillfälliga broar för att tillgängligheten till entréer ska vara god. Vattenleveransen till aktuella fastigheter påverkas inte. Arbetsplatsen avskärmas med byggstaket men alla entréer kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden. Då detta är en byggarbetsplats får du inte parkera din cykel här. Ställ den istället på någon av cykelparkeringarna kring Fristadstorget eller i de tillfälliga cykelställ som kommer att finnas på Smörtorget. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen