MENY
Eskilstuna kommun

Kungsgatan

Vår gågata ska bli attraktivare och tryggare  

Eskilstuna utvecklas och Kungsgatan är en pusselbit för ett trevligare och tryggare centrum. Våren 2016 startade den första etappen av ombyggnaden, sträckan Fristadstorget-Kyrkogatan, och den blev klar sommaren 2017.

Nu har vi startat bygget av etapp 2, sträckan Fristadstorget-Drottninggatan. Arbetet beräknas pågå 5 februari 2018 - november 2019.

Etapp 2 - Domustorget. Illustration: Stadsbyggnadsförvaltningen.

Etapp 2 - entré från Drottninggatan. Illustration: Stadsbyggnadsförvaltningen.

Här bygger vi om etapp 2 av Kungsgatan. De röda prickarna visar var du kan ställa din cykel under byggtiden. Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Kungsgatan ska bli mer öppen och inbjudande för möten och shopping. Kommunen och fastighetsägarna längs gatan har tillsammans tagit fram gestaltningsprogrammet och fastighetsägarna är också medfinansiärer till ombyggnaden. Mer om gatans utformning hittar du här.

Läs mer om utsmyckningen av Kungsgatan med barnteckningar och bronsgjutningar.

På gång

Onsdag 7 mars klockan 05-12 kommer vattnet att stängas av i Vågskålen 11 på Kungsgatan 22 p.g.a. servisbyte.

Varför ska gatan byggas om?

Kungsgatan är sliten och en upprustning behövs. Gatan rustades senast på 1980-talet och dess beläggning och markvärme är i dåligt skick. De äldsta VA-ledningarna är närmare hundra år gamla.

Läs mer under frågor & svar.

Våren 2016 startade den första etappen av ombyggnaden, sträckan Fristadstorget-Kyrkogatan, och den blev klar sommaren 2017. Efter etapp 2 är tanken att upprustningen fortsätter fram till Tullgatan.

Kvällsbild från Kungsgatan, etapp 1. Foto: Göran Jonsson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen