MENY
Eskilstuna kommun

Torshällas identitet och varumärke

Torshälla gör småstadsevoution

Alla platser har ett varumärke. Det är den association eller mentala bild som platsens namn framkallar hos var och en. En del platser har ett tydligt varumärke. Människor får ungefär samma associationer när de tänker på platsen.

Kanske har bilden framkommit genom historia och tradition eller så kan det vara ett målmedvetet varumärkesarbete som ligger bakom. Platser med svaga varumärken leder oftast till många olika och splittrade associationer. Vissa platser är rent av helt okända och leder inte till några associationer alls. Därför är det viktigt att arbeta strategiskt för att stärka platsers varumärke.

* Torshällas varumärkesplattform
* Eskilstuna varumärkesplattform 2013

I ortsanalysen för Torshälla stad, som gjordes 2009 som en uppstart för Torshälla ortsutvecklingsarbete Framtidens Torshälla, lyfts att Torshälla behöver stärka sin identitet och attraktivitet såväl gentemot sina egna invånare som mot omvärlden. En stark identitet skapar förutsättning för stolta invånare, ökande befolkning, växande näringsliv och en attraktiv stad och landsbygd.

Syftet med en varumärkesplattform

är att tydliggöra och stärka Torshällas identitet och attraktionskraft, både som en plats att bo på, besöka och verka i. Varumärkesplattformen ger:

  • ett stöd för plats- och verksamhetsutveckling
  • möjlighet att skapa en enhetlig bild och riktning både i utveckling och kommunikation om Torshälla
  • en beskrivning av platsen Torshälla och Torshällas position
  • ökad kännedom om och stärka attraktionskraften för både Torshälla och Eskilstuna

Under 2014 genomfördes ett flertal analyser och aktiviteter för att samla in underlag och material till varumärkesplattformen för Torshälla. Boende och verksamma i Torshälla var delaktiga i arbetet.

Involverar många för att skapa resultat

Ett framgångsrikt varumärkesarbete förutsätter en hög grad av involvering från invånare och aktörer. Varumärkesplattformen är ett viktigt verktyg för näringsliv, föreningar och andra organisationer/aktörer för att nå synergier och samverkan i att stärka Torshällas varumärke. Varumärkes­arbetet är grunden för att kommunicera ”ett budskap med en gemensam röst”. Ett gemensamt framgångsrikt varumärkesarbete ger konkurrensfördelar för alla involverade parter.    

Värdeord Torshälla

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla