MENY
Eskilstuna kommun

Torshälla hamn utvecklas

Exempelbild

Förslag på placering av ny gång- och cykelbro sedd från hamnkajen. Illustration: Tyréns. Klicka på bilden för att se den i större format.

Kommunstyrelsen har godkänt förstudien över hur Torshälla hamnområde ska se ut i framtiden. Uppvärmd utomhuspool, ny bro och flytt av gästhamn ska lyfta området.

Utvecklingen av Torshälla fortsätter. Under 2018 genomfördes en förstudie som visar hur hamnen kan bli en attraktiv och levande plats. Den kan bli en port till Mälaren, som stärker och utvecklar både Torshälla och Eskilstuna. Utveckling av hamnen är en gåva som Eskilstuna kommun gav Torshälla i samband med att staden firade 700 år.

Resultat av förstudien:

  • uppvärmd flytande pool blir en helt ny attraktion. Badet bidrar till att göra området mer levande och lockande för Torshällabor och besökare
  • flytt av gästhamnen till Krusgårdssidan höjer hamnens attraktivitet för båtgäster
  • ny Krusgårdsbro kopplar samman nuvarande hamn med Krusgårdsparken till en helhet
  • sitt- och vistelseytor längs ån gör å-rummet mer tillgängligt och skapar en levande stadsmiljö
  • hamnkajen och strandpromenaden rustas upp och kopplas tydligare till centrum
  • upplevelsen av entrén från Mälaren stärks och hamnen blir en tydligare ingång till Torshälla

Här kan du läsa förstudien för Torshälla hamnområde i sin helhet.

Bilaga: Torshälla hamn - Gestaltningsprogram

26 mars antog kommunstyrelsen den övergripande utvecklingsplanen för Torshälla och godkände den mer detaljerade förstudien över hamnen. Handlingarna antogs av kommunfullmäktige 11 april.

Dialog och arbetsprocess

Förstudien har pågått under 2018. Arbetet har bland annat utgått från tidigare förslag som Torshällabor och aktörer lämnat om områdets utveckling. Representanter från båtföreningar och näringsidkare har deltagit i arbetet. Barn och unga från Torshällas skolor har också gett sina synpunkter och förslag.  

Här kan du ta del av de utvecklingsförslag som användes som utgångspunkt för förstudien.

Hamnområdet är ett prioriterat område i Utvecklingsplan Torshälla.

Den nya bron gör att delar av gästhamnen kan flytta till östra å-sidan. Del av ån breddas vilket gör att större båtar kan vända. Vattenkontakten för parkbesökare förbättras med gradänger mot ån. Illustration: Tyréns. Klicka på bilden för att se den i större format.

Badet föreslås få en flytande simbassäng med uppvärmt vatten, en mindre kallvattenbassäng och en bastu. Den flytande badplattformen blir en bra plats för mindre evenemang. Illustration: Tyréns. Klicka på bilden för att se den i större format.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla