MENY
Eskilstuna kommun

Storgatans och strand­promenadens utveckling

Visionsskiss Storgatan

Storgatan i Torshälla utvecklas. Sträckan från hamnen till biblioteket ska förskönas, göras tryggare och mer trafiksäker. Både gatan och strandpromenaden ska utvecklas.

Arbetet ingår i ortsutvecklingen "Framtidens Torshälla" och är ett led i satsningen att skapa vackra och inbjudande infarter till Torshälla.

Torshällabor, näringsidkare och fastighetsägare har bjudits in till öppna forum, för att ge förslag på hur de tycker att Storgatan och strandpromenaden kan utvecklas. Ett 60-tal personer vandrade längs sträckan och diskuterade attraktivitetet, funktionalitet, tillgänglighet, jämställdhet och trafiksäkerhet. Det har också varit möjligt att lämna synpunkter via hemsida och epost.

Utvecklingsförslagen användes som underlag för planeringen av Storgatans och strandpromenadens utformning.

Anlägganingsarbetet är nu igång och beräknas vara färdigställt under 2017.

Sammanställning av inkomna förslag och synpunkter på utvecklingen av Storgatan och strandpromenaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla