MENY
Eskilstuna kommun

Storgatans och strand­promenadens utveckling

Visionsskiss Storgatan

Storgatan i Torshälla utvecklas. Sträckan från hamnen till biblioteket ska förskönas, göras tryggare och mer trafiksäker. Både gatan och strandpromenaden ska utvecklas.

Arbetet ingår i ortsutvecklingen "Framtidens Torshälla" och är ett led i satsningen att skapa vackra och inbjudande infarter till Torshälla.

Torshällabor, näringsidkare och fastighetsägare har bjudits in till öppna forum, för att ge förslag på hur de tycker att Storgatan och strandpromenaden kan utvecklas. Ett 60-tal personer vandrade längs sträckan och diskuterade attraktivitetet, funktionalitet, tillgänglighet, jämställdhet och trafiksäkerhet. Det har också varit möjligt att lämna synpunkter via hemsida och epost.

Utvecklingsförslagen användes som underlag för planeringen av Storgatans och strandpromenadens utformning.

Anläggningen av Storgatan är färdigställd. I samband med omläggningen av vägen genomfördes även hastighetsdämpande åtgärder och tillgängligheten för gående och cyklister förbättrades. Under 2019 ska kopplingen mellan Storgatan, strandpromenaden och Julinbron färdigställas. Kopplingen görs i anslutning till den ombyggda parkeringsytan vid Julinbron och ska underlätta tillgänglighet till ån.

Vid Julinbron har även den tidigare sittytan rustats upp. Arbetet färdigställdes 2018.

Under 2019 kommer arbetet med att rusta upp strandpromenaden att fortsätta. Målet är att skapa ett attraktivt gång- och cykelstråk som tillgängliggör ån och tydligare kopplar samman hamnen med Torshällas centrala delar.

Såväl Storgatan som strandpromenaden är viktiga entréer till stadens centrum.

Sammanställning av inkomna förslag och synpunkter på utvecklingen av Storgatan och strandpromenaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla