MENY
Eskilstuna kommun

Skulpturpark i Torshälla

I syfte att utveckla och försköna kulturstaden Torshälla har en skulpturpark skapats i anslutning till Holmberget i Torshälla. Ett antal skulpturer fanns redan tidigare i parken. Genom flera upphandlingar av nya konstverk har parken utvecklats till den skulpturpark den är idag.

Holmberget och Holmbergsparken

Holmberget och Holmbergsparken

Skulpturparken har byggts i etapper inför och under Torshälla stads 700-årsjubileum år 2017. Parken ska attrahera såväl konstintresserade som en bred målgrupp med både unga och äldre. Initiativet till skulpturparken kom från Torshälla konstförening, som en ny sevärdhet i Torshälla inför 700-årsjubileet.

Skulpturparken har byggts upp både med redan befintlig konst i Torshälla, som flyttats till platsen, och med ny konst som köpts in. Konstnärer har fått uppdrag att göra nya verk till parken. Bland de tidigare skulpturerna fanns verk av Bo Englund och Allan Ebeling, ett antal byster samt verket "Stadens historia" av Kurt och Maj-Britt Landgren. "Stadens historia" invigdes i samband med ett av Torshällas tidigare jubileum.

Skapandet av skulpturparken inleddes med att två befintliga skulpturer av Allan Ebeling flyttades till Holmbergsparken; ”Saxofonisten” och ”Jazzkapellet”.        

  

Manteln

Foto: Ove Georgenson

År 2015 invigdes det första nyinköpta verket; "Manteln" av Ebba Bohlin. Konstverket gestaltar en blå mantel som är gjuten i brons. Manteln är ca 150 cm hög. Insidan består av en omslutande rumslighet. Genom att konstverket har ett mellanrum till fundamenten upplevs det som om konstverket svävar.         

Hösten 2016 invigdes två nya verk; "Konungen" av Yvonne T, Larsson och "Stella stjärnskådare" av Bianca Maria Barmen.

Konungen

Verket "Konungen" består av en älg (naturtrogen, utan att göra anspråk på att vara realistisk) i naturlig storlek och är gjutet i betong med ingjutna äkta älghorn.

 

Bianca Maria Barmen

"Stella stjärnskådare" består av en liten flicka sittande på två staplande runda former eller två sfärer som växer fram ur den andra. Konstverket kommer är gjort i brons, med en gyllene brunpatinering med inslag av turkos-gröna stråk.

I september 2017 invigdes jubileumsårets verk; "Legacy" av Fredrik Norén.

Legacy

Konstverket Legacy knyter an till Torshällas platsvarumärke, där verket genom sin utformning som en dna-sträng lyfter fram betydelsen av arvet och att dagens händelser också blir ett framtidsarv av betydelse. Konstverket i form av dörrar symboliserar öppenhet, möjlighet och nyfikenhet på framtiden. Med sin storlek och i sitt uttryck är konstverket väl synligt från olika avstånd och vinklar. Det kan upplevas på  många sätt, abstrakt eller föreställande. Konstverket väcker nyfikenhet, kan locka besökare att komma in i parken och kan tilltala många. Det inbjuder till samtal, väcker tankar och reflektion.

Arbetsgruppen kring skulpturparkens utformning har bestått av representanter från Torshälla stads förvaltning, Eskilstuna konstmuseum och Torshälla konstförening.

Arbetet med skulpturparken är avslutat

Nu fortsätter arbetet med offentliga gestaltningar på nya platser i Torshälla, som ett led i att utveckla orten. Arbetet sker i samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Ebelingmuseet och Eskilstuna konstmuseum. Eskilstuna konstmuseum har ett kommunalt uppdrag att ansvara för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla. Till grund för detta arbete ligger konstutskottets riktlinjer för hur Eskilstuna kommun ska jobba med konstnärlig offentlig gestaltning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla