MENY
Eskilstuna kommun

Stadsutvecklingsprojekt Torshälla

Här kan du läsa om projekt och aktiviteter som pågår i Torshälla.

Kartan visar stadsutvecklingsprojekt.

Torshargs IP utvecklas

Visionsskissen är nu beslutad av Torshällas nämnd och utvecklingen av idrottsplatsen är planerad i etapper.

Läs mer om Torshargs utveckling här.

Utveckling av hamnen, hamnområdet och vattenvägarna

Eskilstuna kommuns present till Torshälla på 700-års dagen är en fördjupad förstudie och investeringsmedel för att utveckla hamnområdet i Torshälla.

Förstudien har pågått under 2018 och ska resultera i ett konkret förslag för hamnen och hamnområdets utveckling på kort och lång sikt.

Arbetet med förstudien tog sin utgångspunkt i en nulägesanalys av bland annat inkomna utvecklingsförslag för hamnområdet samt dialoger med olika aktörer.

Här kan du läsa förstudien om utvecklingen av Torshälla hamn.länk till annan webbplats

Sittyta vid Julinbron

För att skapa trivsamma stråk och en attraktiv plats längs ån rustas och förskönas den befintliga sittytan kring brofästet. Sittplatsen är en del av Å-stråket som sträcker sig mellan Eskilstuna och Mälaren. I åtgärden ingår möbler, belysning och vegetation.

Byggnationen är klar och det som återstår är planteringar nu under våren 2019.

Bild av sittytan.
Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och trygghetsskapande belysning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd

Asfaltering av gång- och cykelbana vid Gökstensskolan. Foto: Peter Persson

Cykla är billigt, miljövänligt och bra för hälsan. För att öka trafiksäker­heten och öka tillgänglig­heten för gång- och cykeltrafikanter har 

Som ett led i trygghetsarbetet har vi satt upp gatubelysning på gång- och cykelbanan längs Eskilstunavägen i höjd med Ellfolk Arena.

Ny cykelväg byggs längs Eskilstunavägen, sträckan mellan Riktargatan och Brogatan.

Belysning vid Järnvägsövergången vid Holmenleden.

Breddning av gångbanan på Drejargatan från Trädgårdsgatan till Östratorget.

Belysning och belysningsstolpar längs Mälarbadsvägen har byts ut på grund av att de tjänat ut. Miljövänlig LED-belysning har satts upp.

Breddning av gångbanan på Julingatan pågår för ökad trafiksäkerhet. Det som återstår är elarbeten.

Bostäder

Torshälla har en växande befolkning och efterfrågan på bostäder ökar. Befintliga fastigheter renoveras, nya bostäder byggs och utbyggnad av vård- och omsorgsboendet Spångagården pågår.

Flera detaljplaner pågår, till exempel kvarteret Gillet, i korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden, det som torshällaborna kallar "gamla Shelltomten", planeras 60 lägenheter och 40 lägenheter för äldre.

Här hittar du samtliga pågående detaljplaner i Eskilstuna kommun.

Upprustning av vägar

Torshällas gatunät rustas upp. Ytterligare vägarbeten kommer att ske under 2019. Mer information om pågående vägarbeten hittar du här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla