MENY
Eskilstuna kommun

Skulpturpark skapas i Torshälla

I syfte att försköna och ytterligare utveckla kulturstaden Torshälla anläggs en skulpturpark på och i anslutning till Holmberget i Torshälla. Ett antal skulpturer fanns redan tidigare i Holmbergsparken och nu vidareutvecklas den till en skulpturpark.

Holmberget och Holmbergsparken

Holmberget och Holmbergsparken

Skulpturparken byggs i etapper inför och underTorshälla stads 700-årsjubileum år 2017. Parken ska attrahera såväl konstintresserade som en bred målgrupp med både unga och äldre. Initiativet till skulpturparken kommer från Torshälla konstförening, som en ny sevärdhet i Torshälla inför 700-årsjubileet.

I Holmbergsparken finns sedan tidigare verk av Bo Englund och Allan Ebeling, ett antal byster samt verket "Stadens historia" av Kurt och Maj-Britt Landgren som invigdes i samband med ett av Torshällas tidigare jubileum.

Skulpturparken byggs upp både med redan befintlig konst i Torshälla som flyttats till platsen och med ny konst som köps in. I det första steget flyttades två befintliga skulpturer av Allan Ebeling till Holmbergsparken; ”Saxofonisten” och ”Jazzkapellet”.        

  

Manteln

Foto: Ove Georgenson

År 2015 invigdes det första nyinköta verket; "Manteln" av Ebba Bohlin. Konstverket gestaltar en blå mantel som är gjuten i brons. Manteln är ca 150 cm hög. Insidan består av en omslutande rumslighet. Genom att konstverket har ett mellanrum till fundamenten upplevs det som om konstverket svävar.         

Hösten 2016 invigdes två nya verk; "Konungen" av Yvonne T, Larsson och "Stella stjärnskådare" av Bianca Maria Barmen.

 

Konungen

Verket "Konungen" består av en älg (naturtrogen, utan att göra anspråk på att vara realistisk) i naturlig storlek och kommer gjutas i betong med ingjutna äkta älghorn.

 

Bianca Maria Barmen

 "Stella stjärnskådare" består av en liten flicka sittande på två staplande runda former eller två sfärer som växer fram ur den andra. Konstverket kommer göras i brons, med en gyllene brunpatinering med inslag av turkos-gröna stråk.

I september 2017 invigdes jubileumsårets verk; "Legacy" av Fredrik Norén skulptur.

Legacy

Konstverket Legacy knyter an till Torshällas platsvarumärke, där verket genom sin utformning som en dna-sträng lyfter fram betydelsen av arvet och att dagens händelser också blir ett framtidsarv av betydelse. Konstverket i form av dörrar symboliserar öppenhet, möjlighet och nyfikenhet på framtiden. Med sin storlek och i sitt uttryck är konstverket väl synligt från olika avstånd och vinklar. Det kan upplevas på  många sätt, abstrakt eller föreställande. Konstverket väcker nyfikenhet, kan locka besökare att komma in i parken och kan tilltala många. Det inbjuder till samtal, väcker tankar och reflektion.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Torshälla stads förvaltning, Eskilstuna konstmuseum och Torshälla konstförening arbetar med parkens utformning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla