Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Planering

Planlagda aktiviteter, men ännu inte påbörjade

Hellbergsparken rustas upp

Attraktiva parkmiljöer skapar trevliga mötesplatser i stadsmiljön. Under 2017 kommer Hellbergsparken, som ligger längs Aliforsgatan strax norr om brandstationen att utvecklas. Nya sittplatser, växter och belysning är planerade. Hellbergsparken är vackert belägen vid Torshällaån.

Minipark på Östra torget

Minipark vid Östra torget. Grönytan i korsningen Eskilstunavägen/­Brogatan ska bli en välkomnande entré till Östra torget och en grön oas på Östra torget.

Utvecklingen av miniparken beräknas starta under våren 2017 och ingår i förberedelserna för Torshällas 700-årsfirande.

Östra torget utvecklas

Östra torget

Östra torget

Östra torget – en attraktiv plats för handel, evenemang och umgänge. På Östra torget finns idag handel, restauranger, service, torghandel och evenemang. Inför 700-årsjubileet ska torget förskönas, bland annat genom nya sittplatser och förbättrade möjligheter för evenemang. Insatserna beräknas vara klara under våren 2017.

Upprustning av promenadstråk

Grönområdet mellan Vallbybron och Gökstensskolan är ett populärt promenadstråk. Planering pågår för att göra området vackrare och mer tillgänglig. Aktiviteten är ej tidssatt.

Torshargs IP utvecklas

Under hösten 2017 planeras en förstudie att starta för utveckling av Torshargs idrottsplats och
fritidsområde. Förstudien kommer att ledas av Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Föreningar, invånare och aktörer kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter på platsens utveckling.

Upprustning av vägar

Arbetet med att rusta upp gator och vägar pågår inom Torshälla. Arbetet kommer att fortsätta även under 2018.

Upprustning av Mälarbadens gästhamn

Mälarbadens gästhamn kommer att rustas upp med nya bryggor, belysning, el samt septik­tömning. Arbetet är planerat 2017-2018.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Det pågår ett löpande arbete att skapa trygghet och säkerhet i trafiken, där de så kallade oskyddade trafikanterna,gående och cyklister är prioriterade. Satsningen på säkra skolvägar ingår i arbetet.

Ny bro mellan hamnen och Krusgårdsparken

En ny bro är planerad för att koppla samman Torshälla hamn med Krusgårdsparken. Bron kommer att tillgängliggöra området för fler och är viktig pusselbit för att öka platsens attraktivitet för boende och besökare. Tidpunkt för åtgärden är ännu inte fastställd.

Belysningen på Mälarbadsvägen byts ut

Belysning och belysningsstolpar längs Mälarbadsvägen planeras att bytas ut på grund av att de tjänat ut. Miljövänlig LED-belysning kommer att sättas upp. Arbetet är planerat att ske under 2018.

Utökade parkeringsmöjligheter vid Holmberget

Utredning pågår för att undersöka om fler parkeringsmöjligheter för besökare kan erbjudas längs Brogatan, vid Holmbergsparken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla