MENY
Eskilstuna kommun

Planering

Planlagda aktiviteter, men ännu inte påbörjade

Upprustning av Mälarbadens gästhamn

Mälarbadens gästhamn kommer att rustas upp med nya bryggor, belysning, el samt septik­tömning. Arbetet är planerat till 2018.

Ny bro mellan hamnen och Krusgårdsparken

En ny bro är planerad för att koppla samman Torshälla hamn med Krusgårdsparken. Bron kommer att tillgängliggöra området för fler och är viktig pusselbit för att öka platsens attraktivitet för boende och besökare. Tidpunkt för åtgärden är ännu inte fastställd.

Offentlig konst

Kulturen är en viktig del av Torshällas attraktivitet och platsvarumärke. Sedan 2015 har en skulpturpark byggts upp i Holmbergsparken. Arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö fortsätter. Planeringsarbetet för kommande verk påbörjas under 2018.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla