MENY
Eskilstuna kommun

Allaktivitetsplats i Krusgården

Äventyrslekplats Torshälla

Boende och aktörer i Torshälla har på olika sätt haft möjlighet att lämna utvecklingsförslag och idéer på hur Krusgårdsparken kan göras mer attraktiv för boende, verksamma och besökare. Målet är att skapa en fritids-, mötes- och aktivitetsplats där besökare i olika åldrar och med olika intressen kan mötas och umgås.

I syfte att fånga in synpunkter på platsen utformning och innehåll från torshällabor i olika åldrar och med olika intressen, bjöds invånare och aktörer in till dialoger. Årskurs 7-elever på Gökstensskolan genomförde ett skolprojekt med tema allaktivitetsplats, där de genom bland annat intervjuer med invånare tog fram förslag på platsens utformning och innehåll.

Sammanställning av alla inkomna förslag för allaktivitetsplats

Målet med allaktivitetsplats är att:

 • erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för olika intressen för att möjliggöra en aktiv fritid genom hela livet (idrott, kultur, fritid)
 • vara tillgänglig, funktionell, trygg och stimulera till spontana aktiviteter för flickor/kvinnor och pojkar/män i olika åldrar
 • erbjuda en enkel möjlighet till att vara fysiskt aktiv efter egen förmåga.
 • vara kostnadsfri och därmed tillgänglig för alla oberoende av ekonomiska förutsättningar
 • komplettera Krusgårdsparkens övriga utbud
 • vara funktionshindersanpassad i så stor utsträckning som möjligt
 • vara en levande anläggning med organiserade aktiviteter
 • komplettera föreningsdriven verksamhet

Samverkan med föreningsliv, boende, kommunala verksamheter och andra aktörer är viktigt för att skapa en levande och aktiv plats, som stimulerar flera ålders- och intressegrupper till en aktiv fritid.

Tidsplan

 • Förstudie - våren 2016
 • Projektering - 2017
 • Uppbyggnad klar - 2018

Äventyrslekplats

I november 2015 stod en äventyrslekplats klar i Krusgårdsparken. Lekplatsen utgår från temat Sjöfart. Temat har en självklar koppling till parkområdets placering vid ån men även till Torshällas historia som sjöfartsstad. I lekparken finnas det bland annat en klätterställning i form av ett fartyg samt en blå matta som symboliserar vatten.Lekplatsens utrustning ska även stimulera till barns utveckling och nyfikenhet.

Äventyrslekplatsen är en del i utvecklingen av Krusgårdparken för att göra den till en mer attraktiv plats med utbud och aktiviteter för besökare i alla åldrar. Barn från förskolan och grundskolan i Torshälla har tillsammans med pedagoger bidragit till äventyrslekplatsens utformning och innehåll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla