Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Nya Cykelvägar

Att cykla är billigt, miljövänligt och positivt för hälsan. Eskilstuna har små nivåskillnader och ett bra cykelvägnät. För att förbättra förutsättningarna för dig att kunna cykla i Eskilstuna och Torshälla bygger vi nya och rustar upp gamla cykelvägar.

Del av cykelvägen Eskilstuna -Ärla

En del av den sträcka på cykelvägen Eskilstuna - Ärla som färdigställdes under 2015. Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen.

Här bygger vi till/om Gång- och cykel-vägar under 2018:

Eskilstunavägen, Torshälla - sträckan mellan Riktargatan och Brogatan
Kjula logistikpark - gång- och cykelväg i nya industriområdet
Mälarvägen, Djursta - koppling över Mälarvägen

Cykelvägar klara 2018

Albertina Nyström/Flackstavägen
Kyrkogatan - Förbättrad korsning Kyrkogatan/Stålforsbron
Passage vid Gunbor Nymans - en mer trafiksäker passage för cyklister
Stenkvistavägen - Upphöjd passage för att förbättra säkerheten
Sundbyholm - 8 kilometer gång- och cykelväg längs den nordvästra sidan av vägenlänk till annan webbplats
Tegelbruksgatan - upprustning östra sidan
Västerleden - Vi bygger en belyst gång och cykelväg längs vägen
Ärla-Eklången - Vi plannerar att fortsätta cykelvägen på Banvallen från Ärla till Eklången.

Här kan du se årets planerade investeringar på karta:

Säkrare att cykla

För att det ska bli enklare och säkrare för dig som cyklist bygger vi också cykelpassager, cykelparkeringar, cykelgarage och förbättrar cykelvägvisningen med mera.

Nu finns cykelvägvisning som följer busstråkens skyltning - till exempel så är cykelvägen mot Borsökna skyltat med röd färgsymbol. Alltså samma färg som för busslinje 1.

Läs mer på sidan cykelvägvisning.  Här hittar du en karta över alla Eskilstuna kommuns cykelvägar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna