MENY
Eskilstuna kommun

Enkel stopphållplats

En enkel stopphållplats innebär att endast motorfordonstrafiken bakom bussen får stanna då bussen stannar vid hållplatsen. Mötande trafik berörs inte av buss på motsatta sidan av gatan. En lång och bred refug mitt i gatan separerar körfälten. Hållplatstypen är en lämplig utformning där trafiksäkerhet och busstrafik prioriteras.

Utformning med en enkel stopphållplats har bland annat följande fördelar:

  • Den långa och breda refugen ger god trafiksäkerhet för alla gående och cyklister som korsar gatan och i samband med av- och påstigning av bussen.
  • God komfort och säkerhet för bussresenärer då dessa inte utsätts för någon sidoförskjutning.
  • Eftersom bussen slipper sidoförskjutningen blir det en rak inkörning vid hållplatsen som gör att bussen lätt kan angöra med alla dörrarna nära intill kantstödet. Det underlättar för barnvagnar, rullstolar och rollatorer att komma på och av bussen smidigt.
  • God framkomlighet för bussen ger kortare hållplatsuppehåll.
  • Ingen risk för felparkerade bilar på hållplatsområdet.
    Enkel stopphållplats bör undvikas på gator med trafik överstigande 16000 fordon per dygn.

I Eskilstuna är bl.a. hållplats Skiftinge centrum och hållplats Vasavägen utformade som enkla stopphållplatser. 

Enkel stopphållplats

Hållplats Vasavägen på Vasavägen ovan är ett exempel på en enkel stopphållplats.Foto: Göran Jonsson.  

Vi bygger säkrare busshållplatser för dig!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna