MENY
Eskilstuna kommun

Dubbel stopphållplats

Dubbel stopphållplats kallas även timglashållplats. Vid en dubbel stopphållplats står motorfordonstrafiken stilla i båda riktningarna då passagerarna stiger av och på bussen. Därmed elimineras risken att korsande fotgängare framför och bakom bussen ska bli påkörda. Denna hållplatstyp är därför speciellt lämplig vid hållplatser där många barn och äldre vistas och där trafiksäkerheten prioriteras.

Busspassagerarna gynnas med dubbelt stopp. Förutom att trafiken står stilla när bussen är på hållplatsen blir passagesträckan över gatan endast ett körfält bred och trafiken kan endast komma från ett håll i taget vilket underlättar, särskilt för barn och äldre.

Dubbel stopphållplats rekommenderas främst på gator med små trafikmängder, både vad gäller busstrafik och övrig trafik, eftersom man annars kan få problem med köbildning som även påverkar busstrafiken. Förhoppningen är också att hållplatsutformningen har en hastighetsdämpande effekt.

På gator med trafik överstigande 7000 fordon per dygn rekommenderas inte dubbel stopphållplats.

I Eskilstuna är bl.a. hållplats Isstadion och hållplats Högbovägen utformade som dubbla stopphållplatser.

Dubbel bussshållplats

Hållplatsen utanför Hällby skola är ett exempel på en dubbel stopphållplats.Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna