MENY
Eskilstuna kommun

Ombyggnad av Busshållplatser

Eskilstuna kommun jobbar aktivt för att prioritera kollektivtrafiken och förbättra för dig som åker buss.

Under 2018 förbättrar vi följande busshållplatser:

Ärla station: Väderskydd sätts upp på båda sidor av vägen
Gillberga: Väderskydd på en sida av vägen
Hällberga: Väderskydd på en sida av vägen
Södra Brogatan: Flytt och ombyggnation för att göra hållplatsen mer tillgänglig.


De busshållplatser som vi byggt klart 2018:
Svengrensgatan: Tillgänglighetsanpassning av befintlig hållplats

När busstrafiken prioriteras i tätorten får biltrafiken anpassa sig till bussarna vid vissa hållplatsutformningar. Två sådana utformningar som blir allt vanligare i Eskilstuna är dubbel respektive enkel stopphållplats. Vid båda varianterna av hållplats prioriteras trafiksäkerhet högt.

Exempel på dubbel- och enkel busshållplats

Dubbel stopphållplats

Hållplatsen utanför Hällby skola är ett exempel på en dubbel stopphållplats. Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Enkel stopphållplats

Hållplats Vasavägen på Vasavägen ovan är ett exempel på en enkel stopphållplats. Foto: Göran Jonsson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna