MENY
Eskilstuna kommun

Bolinder-Munktellstråket

Stråk längs gammalt industrispår

BM-stråket är en planerad gångväg som byggs för att uppmärksamma Eskilstunas industrihistoria. Bolinder-Munktellspåret var ett industrispår som gick runt staden från tidigt 1900-tal fram till 1980-talet. Det användes aktivt för transport fram till 1960-talet då det tog ur bruk. BM-stråket byggs på samma plats som det gamla industrispåret låg och är ett flerårigt projekt som byggs i etapper.

BM-stråket etapp 3

Gång- och cykelvägen mellan Uttemarksgatan och Sundbyvägen är nu klar. Det har satsats på ny belysning, planteringar och träd.

Vid Klosterkyrkogården finns det nya sittplatser med en informationsskylt som berättar om kyrkogårdens historia.

De gula stolparna återkommer i etapp 3 och fortsätter markera kopplingen till den gamla järnvägen. En stor del av arbetet pågick under vår och sommar 2016 då vi planterade träd och växter. Det sista planteringsarbetet gjordes under våren och sommaren 2017.

Del av etapp 3 i april 2016 innan bygget satt igång och i juni. Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

Översikt över en del av BM-stråket etapp 3.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Nina Wiman
Landskapsarkitekt