MENY
Eskilstuna kommun

Nattljus 2018

Nattljus

Ljusfestivalen Nattljus arrangerades för tredje gången och pågick mellan 26-28 oktober.

Sedan 2014 har ljusfestivalen Nattljus lyst upp Eskilstuna vartannat år.

I år ägde ljusfestivalen rum mitt i det centrala å-rummet vid vattnet i Eskilstunaån och i Stadsparken.

Se bilder från årets festival på facebook.com/nattljuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och instagram.com/nattljuseskilstunalänk till annan webbplats#nattljuseskilstuna

Här nedan kan du läsa om årets programpunkter på både svenska och engelska och titta på festivalkartan.

------

TACK för en fantastisk ljusfestival i Eskilstuna 26-28 oktober, stjärnklart, månsken, tusentals glada människor i alla åldrar och fantastiska ljusupplevelser av Izobrulo Polylight, Flowers of Life, Utskottet, studenter från Rumslig gestaltning inom Informationsdesign vid Mälardalens högskola med Viktorija Misiūnaitė, Esko Mäkelä och Barbro Persdotter, Carina Söderlund, I Did It Society, stadsbyggnadsförvaltningen med Karl Tuikkanen, Juri Markkula och Laserimage, park- och naturavdelningen, konstpedagogerna från Eskilstuna konstmuseum och Ebelingmuseet med Ung Fritid EqualHBTQ, Tengbom och Henrik Plenge Jakobsen.

TACK till elever från S:t Eskils gymnasium hotell och turismprogrammet för ett fantastiskt jobb med guidade turer, tack till Sermon Shaba för fotoworkshops och fotovandringar.

TACK till Lykil för ett fantastiskt jobb med elen, tack till Vattenfall Services för superhjälp med montering och teknik.

TACK till sponsorerna som bidragit till att möjliggöra detta, Lykil, Munktell Science Park, Eskilstuna Innerstad, Elite Stadshotellet Eskilstuna, TioMedia, Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell, Zumtobel Group Lighting Stockholm, Lars Öberg platschef vid PEABs bygge på Kanonhusholmen, Eskilstuna Stadsmission.

TACK till Stugan, Stephan Groth, Eskilstuna stadsmuseum, T.S.M.P., Dizzy Duck Productions, Laserimage och Arne Jonsson för era insatser till invigningsshowen En resa! Tack till Mathias Larsson för den fina festivalbilden.

Och tack till alla andra som bidragit och hjälpt till på olika sätt! Vilken strålande ljusfestival det blev!

Klicka på kartan för att se den i större format.

1. EN RESA, invigning av Nattljus
En resa


Fredag 26 oktober kl 18.00-18.30
Plats: I stadsparken framför Klosters kyrka mellan trädraderna

Invigningsshowen En resa är en unik ljud-bild-ljusupplevelse med musik av

Stugan
Stephan Groth (Apoptygma Berzerk)

Visuals av T.S.M.P. i samarbete med Eskilstuna stadsmuseum

Välkomna till en stämningsfull öppning av Nattljus 2018 – en resa i tid och rum!
------

Friday October 26 18.00-18.30
Location: In the park in front of Kloster's church between the tree rows

A unique sound-image-light experience with music by

Stugan
Stephan Groth (Apoptygma Berzerk)

Visuals by T.S.M.P. in collaboration with Eskilstuna City Museum

Welcome to an atmospheric opening of Nattljus 2018 - a journey in time and space!

 

STUGAN

Stugan

Vi är stolta över ett samarbete med Stugan, som är Michael Strandtoft och Peter Marchione när de ägnar sig åt att skapa elektronisk, men samtidigt genreöversridande, musik. I projektet ryms såväl melodiska poplåtar som ljudkollage och ren DJ-verksamhet.

De båda driver också Eskilstunalabeln Modernshortcuts. Där hittar vi förutom Stugan också andra artister, varav många även de med lokal, närodlad anknytning till staden.

Stugan har komponerat inledningsstycket OTF till Nattljus invigningsshow En resa som kommer spelas upp som en del i en unik ljud-bild-ljusupplevelse tillsammans med ett avslutande stycke av Stephan Groth (Apoptygma Berzerk), projektioner och ljus.

------

We are proud of a collaboration with Stugan, that is Michael Strandtoft and Peter Marchione when they are engaged in creating mostly electronic, but also cross-over projects in different genres of music. The project includes melodic pop songs as well as sound collage and pure DJ activities.

They are also running the Eskilstuna label Modernshortcuts. In addition to Stugan we find other local artists in close connection to the city.

Stugan has composed the introduction piece OTF to the Nattljus opening show En resa / A journey that will be played as part of a unique sound-image-light experience together with a final piece of Stephan Groth (Apoptygma Berzerk), projections and lights.

 

modularmix

Stephan Groth (Apoptygma Berzerk)

Vi är stolta över ett samarbete med elektroartisten Stephan Groth, mest känd från norska synthbandet Apoptygma Berzerk. Stephan har med sina synthesizers komponerat en Modularmix speciellt till Nattljus invigningsshow En resa som kommer spelas upp som en del i en unik ljud-bild-ljusupplevelse tillsammans med ett inledande stycke av eskilstunamusikerna i Stugan, projektioner och ljus. Modularmix kommer avrunda invigningshowen och bidra till en stämningsfull start av årets ljusfestival.

2016 kom den överraskande instrumentala Apoptygma Berzerk-skivan Exit Popularity Contest som har beskrivits såhär: ”It demonstrates an admirable musical purity and sincerity, channeling the best of the past to forge a path into the future.”

I Modularmix finns både att känna igen någon melodi välkänd för fansen såväl som inmixade sekvenser från tidigare outgivet material – alltsammans blir en spännande del i resan som publiken och också staden Eskilstuna gör – en resa i tid och rum med kopplingar både i det förflutna och med en längtan mot framtiden.

------

We are proud of a collaboration with elektro artist Stephan Groth, best known from the Norwegian synth band Apoptygma Berzerk. With his synthesizers, Stephan has composed a Modularmix specially for Nattljus opening show En resa / A Journey that will be played as part of a unique sound-image-light experience together with an intro piece by Eskilstuna musicians Stugan, projections and lights. Modularmix will end the opening show and contribute to an atmospheric start of this year's festival.

In 2016 came the latest new album Exit Popularity Contest, which was surprisingly intrumental and has been described as following: "It demonstrates an admirable musical purity and sincerity, channeling the best of the past to create a path into the future."

In Modularmix there will be both some melodies familiar to the fans to recognize as well as mixed-in sequences from previously unpublished material - all being an exciting part of the journey as the audience and also the city of Eskilstuna is experiencing - a journey in time and space with connections in the past and with a longing for the future.

2. ACTION PAINT, I Did It
ididit

Med en "magisk pensel" har du chansen att vara med och skapa ett fantastiskt konstverk som omvandlar Klosters kyrkobyggnad till ett abstrakt "action painting" – konstverk. I installationen Action Paint har alla möjlighet att bli konstnär och upptäcka glädjen att skapa med den abstrakta konstens färger. Släpp kontrollen och hänge dig till spontaniteten med ljusets färger! De glada färgstänken ackompanjeras av ett glatt ljudspår och ljudeffekter som liknar klassik tecknad film.

Action Paint kombinerar många olika tekniker för att uppnå dess effekt. Den enklaste förklaringen är - det fungerar som magi! Magin består av Bluetooth-rörelsesensorer, anpassad programmering och objektspårning, färgdispensrar utrustade med servomotorer och en kamera som fångar och sänder signalen live för projektion på fasaden. Färgstänken är äkta, de är skapade på en liten duk som finns i enheten, vilket också kan ses av besökare.

Action Paint kan ha upp till 3 deltagare samtidigt som arbetar med magiska penslar, alla med olika färg. Kom och prova!

I Did It Society är en av de ledande evenemangsorganisatörerna och ljusartisterna i Lettland med stor erfarenhet, inte bara i Lettland utan också internationellt och de är kända för sina fina interaktiva installationer med både ljus och ljud t.ex. Emograph som vi kunde uppleva på Kungsplan i Eskilstuna 2016 och Phonoscope.

------

With a "magic brush" you have the chance to create a fantastic artwork that transforms Kloster's church building into an abstract "action painting" artwork together with others. In Action Paint everyone has the opportunity to become an artist and discover the joy of creating with the colors of abstract art. Completely detach from your mind’s controls and submit your-self to spontaneity! The happy color spashes are accompanied by cheerful soundtrack and sound effects similar to classic cartoons.

Action Paint combines many different techniques to achieve its effect. The easiest explanation is - it works like magic! The Magic consists of Bluetooth motion sensors, custom programming and object tracking, color dispensers equipped with servomotors and a camera that captures and transmits the signal live for projection on the façade. The color splashes are real, they are created on a small canvas in the device, as can be seen by visitors.

Action Paint can have up to 3 participants while working with magic brushes, all of different color. Come and try!

I Did It Society is one of the leading event organizers and light artists in Latvia with extensive experience, not only in Latvia but also internationally, and are known for their fine interactive installations with both light and sound eg. Emograph we could experience at Kungsplan in Eskilstuna 2016 and Phonoscope.

3. GITTER, Eskilstuna konstmuseum och Ebelingmuseet med Ung Fritid

Gitter är en installation av recyclade cd-skivor och ett pedagogiskt samarbete mellan Ebelingmuseet och Eskilstuna konstmuseum. Tillsammans har en pedagogisk idé tagits fram med inspiration från återvunna cd-skivor som är en perfekt källa för att skapa glittrande effekter och att reflektera ljus. I workshopsform kommer deltagare från Ung fritid tillsammans skapa en gemensam installation som ska ta plats vid dammen i Stadsparken under Nattljusfestivalen.

”Ett gitter består av en platta av glas eller metall i vilken ett stort antal ekvidistanta och parallella streck ingraverats. Gitter kan sedan både släppa igenom eller reflektera ljus”

------

Gitter is an installation of recycled CDs and an educational collaboration between Ebeling Museum and Eskilstuna Art Museum. Together, an educational idea has been developed with inspiration from recycled CDs, which are the perfect source for creating sparkling effects and reflecting light. In the workshop, participants from Ung Fritid will create an installation together that will take place by the pond in Stadsparken during the Nattljus festival.

4. LIVETS TRÄD, Esko Mäkelä och Barbro Persdotter
eskobarbro

Träd är oskattbara i mitt Eskilstuna. Installationen är en påminnelse om att det alltid finns något dolt, osynligt, kanske förträngt – som till exempel almarna som inte längre finns kvar i Stadsparken.

Installationen är utförd av Esko Mäkelä och Barbro Persdotter – ett konstnärligt verksamt par. Esko är också lärare vid Mälardalens högskola och ansvarig för studenternas deltagande vid ljusfestivalen.

------

Trees are invaluable in my Eskilstuna. The installation is a reminder that there is always something hidden, invisible, perhaps repressed - such as the elm trees that are taken down in Stadsparken.

The installation is made by Esko Mäkelä and Barbro Persdotter - a couple working together artistically. Esko is also a teacher at Mälardalen University and responsible for student participation in the light festival.

5. ANGST TREE, Henrik Plenge Jakobsen

Henrik Plenge Jakobsen's Angst Tree är ett dubbelbottnat verk, inspirerat av den festliga traditionen av ljus i träd som finns runt om i världen i kombination med en existentiell referens; fenomenet Angst som är förknippat med mörkret och den rädsla som egentligen inte har någon direkt orsak. Trädet, lyktorna och Angsten i sig kan ses som en sinnebild av livet som människa. Rent konkret är verket inspirerat av de många lyktorna i träden i Tivoli i Köpenhamn och konstnärens ungdomsstudier av filosofen Søren Kierkegaard.

------

Henrik Plenge Jakobsen's Angst Tree is a double-edged piece inspired by the festive tradition of light in trees found around the world in combination with an existential reference; The phenomenon of Angst that is associated with darkness and the fear that really has no direct cause. The tree, the lanterns and the Angst itself can be seen as a perception of life as a human being. In fact, the work is inspired by the many lanterns in the Tivoli Gardens in Copenhagen and the artist's youth studies by philosopher Søren Kierkegaard.

6. IZOBRULO POLYLIGHT TUNA, Izobrulo Polylight

”Vi bestämde oss för att gräva lite i Eskilstunas historiska sammanhang och lyfta det genom att placera ett oväntat objekt i den urbana miljön på ett annorlunda sätt. Det gör vi genom att placera en 5,5 meter lång lysande Izobrulo Polylight Tuna–fisk uppe i ett stort träd i stadsparken! Denna fygitala (fysisk+digital) varelse påkallar vår uppmärksamhet till äldre tider då Eskilstuna kallades för bara Tuna… och samtidigt den betydelsefulla kopplingen till vattnet som staden har.”

Ilya Sobol - idé, design, produktion
Ivan Kabalin - LED-ljusteknik, design
Olga Khaletskaya - idé

Ilya Sobol är tillverkare, uppfinnare, futurolog och kreativ entreprenör och grundare av Izobrulo Bureau och Polylight Service. Izobrulo byrå är en uppfinnarbyrå som arbetar med produkter och tjänster som passar storskaliga koncept. Med fokus på produktion av unika objekt och erfarenheter, blir det också mycket arbete med att anpassa byrån till modern digital teknik.

------

“We decided to dig a little into Eskilstuna's historical context and lift it by placing an unexpected object in the urban environment in a different way. We do this by placing a 5,5 m long luminous Izobrulo Polylight Tuna fish in a large tree in the city park! This phygital (physical + digital) creature draws our attention to older times when Eskilstuna was called just Tuna ... and at the same time it has the significant connection to the water that the city has.”

Ilya Sobol - idea, design, production
Ivan Kabalin - LED light engineering, design
Olga Khaletskaya – idea

Ilya Sobol is a manufacturer, inventor, futurologist and creative entrepreneur and founder of Izobrulo Bureau and Polylight Service. Izobrulo Bureau is an inventory agency that works with products and services that fit large-scale concepts. Focusing on the production of unique objects and experiences, there will also be a lot of work to adapt the agency to modern digital technology.

7. INITIUM, Flowers of Life

Initium betyder "början" och denna installation representerar vår långa resa runt om i världen och är ett sätt att göra en magisk och abstrakt värld synlig för andra människor att uppleva och njuta av. Grunden i installationen är fantastiska former som kombinerat med glödande färger skapar en känsla av "Wow!"

Flowers of Life är ett finskt företag specialiserat på tredimensionell UV-ljuskonst, grundat 2005 av Veikko Lappalainen och sedan dess har kollektivet besökt 24 länder runt om i världen och nått en bred publik på en rad olika musik- och konstevent. Veikko Lappalainen (f. 1982) är en ljuskonstnär från Livonsaari, Finland.

------

Initium means ‘the beginning’, so this installation represents our long journey around the globe and is a way to bring the magical and abstract world visible for people to see and enjoy. Its core principle is create stunning shapes combined with glowing colors to create a sense of “Wow!”

Flowers of Life is a Finnish company specialized in UV light art whose three-dimensional visual elements have delighted audiences at numerous music and art events, founded in 2005 by Veikko Lappalainen, the collective has visited 24 countries all around the world. Veikko Lappalainen (b. 1982) is a light artist from Finland, Livonsaari.

8. HOPEINEN KUU, Eskilstuna kommun med Karl Tuikkanen och Juri Markkula

Hopeinen kuu undersöker möjligheterna till en ny bro över Eskilstunaån genom att arbeta interaktivt och i skala 1:1. År 2015 tyckte 61% av 273 personer att ett broalternativ som sträckte sig mellan Klostergatan och Kyrkogatan var att föredra framför andra broalternativ eller ingen bro alls. Nu testas idén om en bro i full skala. Under tre kvällar förbinds dom båda sidorna med en månbro, hopeinen kuu. Du som besöker bron kan från Klostergatans strandlinje ge din tumme upp eller ner till broupplevelsen. Hopeinen kuu flödar i vitt och beroende på om din reaktion är positiv eller negativ ändrar den för en kort stund dess färg för att sedan gå tillbaka till dess vita månsken.

Ansvarig för Hopeinen kuu är Utvecklingsenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen, där Karl Tuikkanen som är projektledare på enheten har drivit pilotprojektet och i dialog med konstnären Juri Markkula utvecklat idén för Hopeinen Kuu. Laser installationen är sedan utvecklad av Laserimage.

------

In the year of 2015 a survey took place to find out which alternative for a new bide and walk oriented bridge to connect the two sides between the river. 61 percent of the voters preferred the alternative between Klostergatan and Kyrkogatan over the other alternatives or no bridge at all. During the festival this alternative manifests itself as a moon river bridge, drawn in laser beams the two sides are connected. As a spectator you are invited to assess the idea of a future bridge at this location. By changing the color to either a favourable green or to a negatory red for a short moment you are giving your voice to the future development before it bounce back to its state of a white moonlight cutting thru the stream.

Responsible for Hopeinen kuu is the Development Unit at Eskilstuna Municipality, where project manager Karl Tuikkanen in dialogue with the artist Juri Markkula developed the idea for Hopeinen Kuu. The laser installation is then developed by Laserimage.

9. DET SKRIVNA ORDET, Eskilstuna kommun med Tengbom

Längs en del av J A Selanders gata förbättrar Eskilstuna kommun belysningen genom ljusdesignkoncept Det skrivna ordet tillsammans med Tengbom. Målet med projektet är att skapa en tryggare plats med mer identitet. Projektet är en permanent ljusinstallation, som invigs i samband med Nattljus 2018.

Marken kommer att bli belyst med citat av J A Selander. Han var Eskilstuna-Kurirens chefredaktör under andra världskriget och har gett namn åt gatan.

Ansvarig ljusdesigner Tengbom: James Andersson
Projektledare Eskilstuna kommun: Malin Christensson

Välkommen till J A Selanders gata och var med när projektet invigs under Nattljus fredagen 26/10 kl 18.45, direkt efter Nattljus har startat!

------

Eskilstuna municipality improves part of J A Selanders gata with the lighting design concept The Written Word together with Tengbom. The aim of the project is to create a safer environment with more identity. The project is a permanent light installation, which also is a part of the programme in Nattljus 2018.

The ground will be lit by projected quotes by J A Selander. He was the chief editor of the news paper Eskilstuna-Kuriren during World War II and the street is named after him.

Welcome to J A Selanders gata and the opening of the installation during Nattljus Friday October 26 at 18.45, right after Nattljus opening ceremony!

10. KUBISM, Utskottet

Kubism är ett sätt för oss att uppmärksamma kommande förändringar i staden. Likt mycket annat i staden så ser det olika ut beroende från vilket håll man tittar ifrån.

Utskottet är ett samarbete mellan Olof Wiese och Edvin Buregren som började 2012 då vi tillsammans planerade en zeppelinarexpedition till Nordpolen. Expeditionen har vi lagt på hyllan men i stället insåg vi att våran gemensamma kreativitet och nyfikenhet gav upphov till otaliga ideer/uppdrag inom ramen för interaktiva installationer i det offentliga rummet.

------

Kubism is a way for us to pay attention to future changes in the city. Like much else in the city, it looks different depending on what direction you look from.

Utskottet is a collaboration between Olof Wiese and Edvin Buregren, who started in 2012 when we planned a zeppelin expedition to the North Pole. We have put the expedition on the shelf, but instead we realized that our common creativity and curiosity gave rise to countless ideas / assignments within the framework of interactive public installations.

11. HEXAGON, Utskottet
Fotovandringar

Här finns det plats för många att tillsammans skapa både ljud och ljus på ett interaktivt sätt genom att hoppa eller dansa.

Utskottet är ett samarbete mellan Olof Wiese och Edvin Buregren som började 2012 då vi tillsammans planerade en zeppelinarexpedition till Nordpolen. Expeditionen har vi lagt på hyllan men i stället insåg vi att våran gemensamma kreativitet och nyfikenhet gav upphov till otaliga ideer/uppdrag inom ramen för interaktiva installationer i det offentliga rummet.

------

Here it is room for many people together creating both sound and light in an interactive way by moving by jumping or dancing.

Utskottet is a collaboration between Olof Wiese and Edvin Buregren, who started in 2012 when we planned a zeppelin expedition to the North Pole. We have put the expedition on the shelf, but instead we realized that our common creativity and curiosity gave rise to countless ideas / assignments within the framework of interactive public installations.

12. GEMENSKAP, MDH Rumslig gestaltning med Esko Mäkelä och Viktorija Misiunaite
MDH

Gemenskap

a) Tillsammans
Som en motreaktion till dagens samhällsklimat med exkluderande vindar vill vi förmedla glädje, värme och gemenskap. Alla är vi lika trots olikheter och alla har vi förmågan att mötas under vårt glittrande tak. Med det positiva mötet i centrum har vi gestaltat vår installation TILLSAMMANS.

Av: Eva Lindblom, Madelene Hellström, Mari Hallström, Marie Massamba, Martina Oscarsson, Sofie Östlund

------

Together
As a counter reaction to the excluding social climate of today, we want to bring joy, warmth and fellowship. All of us are equal despite our differences and we all have the ability to meet under our glittering roof. With the positive meeting in focus, we have created our installation TOGETHER.

b) The Butterfly Effect
Installationen föreställer en virvelvind av fjärilar. Den representerar gemenskapen och de möjligheter vi har som invånare i Eskilstuna. The butterfly effect är en teori om att en liten gärning kan göra stor skillnad. Tillsammans är vi starka.

Av: Alicia Fundberg, Anna Carlén, Denice Berg Råholm, Fanny Gustafsson, Mathilda Jensen, Sara Meijer Lönnroth

------

The installation represents a whirlwind of butterflies. It represents the community and the opportunities we have as residents in Eskilstuna. The butterfly effect is a theory that a small act can make a big difference. Together we are strong.

c) In Unity
Artefakten kommunicerar hur individer i samverkan bygger samhället, samtidigt som samhället i sin tur formar individen. Gemenskap kan även ses som trygghet och harmoni, något som ljuset i artefakten symboliserar.

Av: Elin Bergström, Jennie Westerlund, Martina Antonio, Ricardo Mejia Ramirez, Sara Söderman, Tina Knuutinen

------

The artifact communicates how individuals in collaboration build the society, while society in turn forms the individual. Community can also be seen as security and harmony, as the light in the artifact symbolizes.

d) Strings Attached
En ljusinstallation som grundas i tanken om befolkningens band till Eskilstuna. Och hur våra olikheter och likheter för oss samman där vi alla är en del i något större än en själv.

Av: Cajsa Mikaelsson, Celina Vu, Gasang Aziz, Ida Cardestål, Maria Vilmunen, Sara Adriansson

------

A light installation based on the idea of the citizen's connection to Eskilstuna. And how our differences and similarities brings us together where we all are part of something bigger than ourselves.

e) Poesi av Carina Söderlund
Anonym

"Den lidelsefulla och melankoliska poesin, sprungen ur rännstenen.”

Carina Söderlund rör sig mellan konst, design och forskning i visuell och spatial kommunikation. Carina är disputerad lektor i Informations design och lärare i programmet Rumslig gestaltning vid Mälardalens högskola.

------

Poetry by Carina Söderlund
Anonymous

"The passionate and melancholic poetry springing out of the ground."

Carina Söderlund moves between art, design and research in visual and spatial communication. Carina is a lecturer in Information Design and Teacher in the Program Spatial Design at Mälardalen University.

------

 

Studenter från programmet Rumslig gestaltning inom Informationsdesign på Mälardalens högskola har skapat en ljusupplevelse tillsammans under ledning av lärare i kursen Ljus och ljud, med kursansvarig Esko Mäkelä, universitetslektor inom Informationsdesign och i samarbete med ljusdesigner Viktorija Misiunaite från KTH Lighting Design.

Utifrån ljusfestivalen övergripande tema Mitt Eskilstuna har fyra grupper arbetat utifrån huvudkonceptet Gemenskap som de har tolkat på olika sätt.

Syftet med kursen Ljus och ljud är att ge en översikt av ljusets och ljudets roll i rumslig gestaltning inom ämnet informationsdesign. Kursen introducerar hur ljus och ljud stödjer kommunikation och interaktion i spatiala sammanhang och syftar även till att introducera begrepp inom ljus- och ljudområdet som är relevanta för informationsdesign.

Installationen genomförs med stöd från Zumtobel Group Stockholm.

------

Students from the program Spatial Design in Information Design at Mälardalen University have created a light installation together under the guidance of their teacher in Light and Sound, Esko Mäkelä, University Lecturer of Information Design and in cooperation with lighting designer Viktorija Misiunaite from Kth Lighting Design.

From the light festival theme My Eskilstuna, four groups have been working from the main concept Community, which they have interpreted in different ways.

The purpose of the class Light and Sound is to give an overview of the role of light and sound in spatial design in the subject information design. The course introduces how light and sound support communication and interaction in spatial contexts, and also aims at introducing concepts in the light and sound area relevant to information design.

The installation is supported with products from Zumtobel Group Stockholm.

Viktorija

Ljusdesigner Viktorija Misiunaite

Viktorija Misiunaite

”Jag flyttade från London till Stockholm med planen att studera Architectural Lighting Design på Kth. Denna helt nya kunskap om ljuset formar mitt liv nu och jag gillar att dela den kunskapen med andra.

När jag jobbar med Mälardalens Högskola är mitt mål att inspirera dem, väcka nyfikenheten, att provocera fram idéer och hjälpa dem att se ljuset inte som något grundläggande, men som ett medium kan de använda för att omvandla en "icke-plats" till en ”plats”.

Studenterna är nu medvetna om att när de placerar en ljusinstallation i ett offentligt rum – så blir det att det handlar om åskådarnas egna upplevelser, och det är viktigt att tänka på. Det är väldigt givande att arbeta med den här gruppen eftersom vi lär oss av varandra, och snart kommer vi se hur det här samarbetet blivit en ljusupplevelse i det älskade Eskilstuna.''

------

"I moved from London to Stockholm with the plan to study Architectural Lighting Design at Kth. This completely new knowledge about the light is shaping my life now and I enjoy sharing that knowledge with others.

When I work with the Mälardalens Högskola students my aim is to inspire them, to awaken their curiosity, to provoke ideas and help them to see the light not as something basic, but as a medium they can use to transform a 'No-Space" into "A Place.

Students are now aware that once they place a lighting installation in a public space - it is about the user's experience, and that is the angle they should think from. It is very rewarding to work with this group as we learn from each other, and very soon we will see how all of this has come together in the beloved Eskilstuna.''

 

eye of light

Foto från workshop på MDH med Viktorija Misiunaite. Foto: Hans Henningsson

13. PROVA PÅ NATTFOTOGRAFERING med Sermon Shaba

Välkommen till stadsparken under Nattljus och prova på att nattfotografera i trevligt sällskap under ledning av passionerade nattfotografen Sermon Shaba!

Workshop i nattfotografering
Lördag 27/10 kl 19 och kl 21

Ta med egen kamera. Prova på att ”rita med ljus” (light painting) och ha kul. Samling inomhus för genomgång och sen går vi ut och provar i stadsparken och på ljusfestivalen.

Samlingsplats: Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell
Munktellstorget 633 43 Eskilstuna

Det är kostnadsfritt att delta. Det finns endast ett fåtal platser - först till kvarn gäller!

Drop-in fotovandring
Söndag 28/10 kl 19 och kl 21

Drop-in fotovandring i Stadsparken och längs med Eskilstunaån. Vi fotograferar fina vyer av Eskilstuna by night tillsammans. Ta med egen kamera och eventuellt stativ. Ingen föranmälan krävs. Samlingsplats: Trappan framför Klosters kyrka. Det är kostnadsfritt att delta.

------

Sermon Shaba har arbetat som journalist, fotograf och tv-producent i sin hemstad Bagdad. Sermon älskar att fotografera naturen och anser att varje fototillfälle är en utmaning som skapar nytänkande och lekfullhet, dag som natt. Nattfotografering, att fånga stjärnfall, vintergatan, norrsken, rita med ljus och testa många olika tekniker har alltid intresserat honom och han är känd i Eskilstuna för sina norrskensfotografier. Hans drivkraft är att må bra och inspirera andra.

------

Welcome to Stadsparken during Nattljus and try night photography in great company organized by passionate night photographer Sermon Shaba!

Workshop in night photography
Saturday 27/10 at 7 PM and 9 PM

Bring your own camera. Try to "draw with light" (light painting) and have fun. We meet inside for a start together and learning some techniques and then we go out and try in the park and at the light festival.

Meetingpoint:
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell
Munktellstorget 633 43 Eskilstuna

Free of charge.

Drop-in photo walk in Stadsparken and along Eskilstunaån
Sunday 28/10 at 7 PM and 9 PM

We photograph beautiful views of Eskilstuna by night together. Bring your own camera and eventual tripod. No pre-registration required. Meeting point: By the stairs of Klosters church. Free of charge.

------

Sermon Shaba has worked as a journalist, photographer and television producer in his native city Baghdad. Sermon loves to photograph nature and believes that every photo opportunity is a challenge that creates innovation and playfulness, day and night. Night photography, catching shooting stars, Milky Way, northern lights, light painting and testing many different techniques has always been interesting for him and he is famous in Eskilstuna for his northern light photographs. His driving force is to feel good and inspire others.

14. GLITTRANDE VINTERPARK, Eskilstuna kommun park- och naturavdelningen

Under Nattljus 2018 är det premiär för Glittrande vinterpark som är Eskilstuna kommuns koncept för en ny vinterdekoration i stadsparken.

”Glittrande vinterpark är ett projekt vi på Park och Naturavdelningen vill jobba med under några år i hela Stadsparken. Vi vill skapa en mysig och säker miljö för Eskilstunas invånare. Stadsparken är Eskilstunas centrala mittpunkt där vi vill skapa en miljö där man vill vara, förundras och njuta även under den mörka tiden på året.”

I år kommer Glittrande vinterpark att tändas upp i samband med Nattljus och blir sedan kvar och lyser i stadsparken fram till februari. Under Nattljus kommer vinterdekorationen att upplevas längs med huvudstråket för gång- och cykel som löper längs med hela parken. Det blir både stämningsskapande ljusdekorationer på lyktstolparna, lysande entréer och ljusgungor vid sidan av stråket. Ta med barnen, kompisarna eller bestäm en träff med någon som står dig nära och få fjärilar i magen, känn glädjen av skrattet och ha kul!

------

During Nattljus 2018, it is opening night for Glittrande Vinterpark, which is Eskilstuna municipality's concept for a new winter decoration in the city park.

"Gliitrande vinterpark is a project that Park and Nature Department want to work with and develop for a few years in Stadsparken. We want to create a cozy and safe environment for Eskilstuna residents. Stadsparken is very central in Eskilstuna and we want to create an environment where you want to be and enjoy yourself even during the dark time of the year."

This year, Glittrande vinterpark will be lit up as part of the Nattljus programme, and will remain in the park until February. During Nattljus the winter decoration will be experienced along the main path for walking and cycling that runs along the entire park. There will be both atmospheric light decorations on the lamp posts, brilliant entrances to the park and light swings beside the path. Bring the kids, your friends or decide to meet someone who is close to you, feel the joy of laughter and have fun!

15. GUIDADE TURER med elever från S:t Eskils gymnasium Hotell- och turism

Samlingsplats: framför entrén till Klosters kyrka

Fredag 26/10 kl 19, 20 och 21
Lördag 27/10 kl 19, 20 och 21
Söndag 28/10 kl 18, 19 och 20

Ingen föranmälan krävs. Kostnadsfritt.

-----

Guided tours in English

On Saturday the 27th we have guided tours at 7PM/19.00 and at 8PM/20.00. The tour starts at the entrance of in front of Kloster's church. The tours are free of charge. Please sign up below.

16. 3 DAGAR I CITY, Eskilstuna Innerstad

Plats: vid bodarna på Fristadstorget om inget annat anges.

Torsdag 25/10

 • Kl 10.00-19.00 Kupongrace

Fredag 26/10

 • Hela dagen och natten - Bästa Nattljusbilden 2018 – Tävling! Tagga dina bilder med #bastanattljusbild2018 #3dagaricity och #nattljuseskilstuna (alla tre) för att delta i tävlingen. Vinn presentkort på 500 kr i Eskilstuna City!
 • Kl 10-19 Kupongrace med Eskilstuna-Kuriren
 • Kl 10-19 Pumpajakt
 • Kl 15-18 Aktiviteter i Gallerian
 • Kl 15-18 Monster i City
 • Kl. 15-19 Tuna gasten med BR leksaker
 • Kl 17-19 Fotografering i Tuna Gasten
 • Kl 19 Papercut Photoshoot med Kristin-Photography

Lördag 27/10

 • Hela dagen och natten - Bästa Nattljusbilden 2018 – Tävling! Tagga dina bilder med #bastanattljusbild2018 #3dagaricity och #nattljuseskilstuna (alla tre) för att delta i tävlingen. Vinn presentkort på 500 kr i Eskilstuna City!
 • Kl 10-16 Kupongrace med Eskilstuna-Kuriren
 • Kl 10-16 Tuna Gasten med BR leksaker
 • Kl 12-15 Aktivteter i 21an
 • Kl 12-15 Aktiviteter i Cityhuset
 • Kl 14-16 Marshmallowgrillning för barn
 • Kl 11-13 Monster i city
 • Kl 11-15 SFX Makeup med Makeup Store
 • Kl 11-13 Fotografering i Tuna Gasten

Söndag 28/10

 • Hela dagen och natten - Bästa Nattljusbilden 2018 – Tävling! Tagga dina bilder med #bastanattljusbild2018 #3dagaricity och #nattljuseskilstuna (alla tre) för att delta i tävlingen. Vinn presentkort på 500 kr i Eskilstuna City!

De två vinnarna i fototävlingen presenteras måndag 29/10 kl 12 på @eskilstunainnerstad och @nattljuseskilstuna på Instagram.

17. Ångmaskinkörning och skymningsvandring, Stadsmuseet

Ångmaskinskörning och skymningsvandring

Lördag 27/10
Kom och se när ångmaskinerna väcks till liv! Även den mekaniska verkstaden körs. Alla maskiner är igång mellan 13.00 och 15.00. Fri entré. Hela museet är öppet 11.00-16.00.

13.00 Presentation av ångmaskinerna

13.00 - 15.00 Visning av mekaniska verkstaden

14.00 Barnvisning av Ångmaskinhallen

16.00 Skymningsvandring för barn inne på stadsmuseet. Roligast för dig mellan 5 och 10 år. Begränsat antal platser. Förbokning via stadsmuseets reception, 016-710 23 75. Vandringen är gratis med samling i museets reception.

18. Maskinkörning och Volvo Musikkårs jubileumskonsert, Munktellmuseet

Maskinkörning och Volvo Musikkårs jubileumskonsert

Lördag 27/10
Maskinerna körs mellan klockan 12.00 och 14.00. Ordinarie inträde. Munktellmuseet kör traktor och vagn mellan Munktellmuseet och stadsmuseet. Munktellmuseet öppnar 11.00 och stänger 15.00 för Volvo Musikkårs jubiluemskonsert.

Volvo musikkårs jubileumskonsert Lördag 27 oktober kl 15.00 på Munktellmuseet Dirigent: Anders Asp Presentatör: Jenny Hägg

Biljettpris: 150 kr Förköp: 130 kr på Munktellmuseet
Endast kontant betalning eller swish 123 230 22 48
I biljettpriset ingår fika.

19. STADSFORUM - tema Trä, Venedigbiennalen och Attraktiv stad
stadsforum nattljus

Fredag 26 oktober kl 14.00-16.30 med efterföljande mingel, mat, musik och analoga ljusprojektioner av Kristian Nihlén till Nattljus invigning i stadsparken kl 18.00.

Plats: Torget i Munktell Science Park
Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna

Moderator: Dan Hallemar, landskapsarkitekt, skribent

Program:

 • Sandra Frank från Folkhem – Marknadschef Folkhem
 • Studenter från Rumslig gestaltning inom Informationsdesign, Mälardalens högskola berättar om arbetet med Nattljus 2018
 • Katarina Lundeberg och Fredric Benesch från IPOS / In Praise of Shadows -arkitekter
 • Energy Evolution Center - ett praktiskt exempel avseende samarbete för hållbar attraktiv stad
 • James Anderson, ljusdesigner på Tengbom visar ljusdesignkonceptet Det skrivna ordet som invigs kl 18.45 på J A Selanders gata
 • Konrad Krupinski från KKARK / Krupinski Krupinska arkitekter
 • Izobrulo Polylight från Moskva berättar om sina innovativa ljusinstallationer och arbetet med Nattljus 2018
 • Monica von Schmalensee, Ordförande i Rådet för Hållbara Städer och biträdande Riksarkitekt samt arkitekt på White
 • Panelsamtal

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.