MENY
Eskilstuna kommun

18. Hångelbänken

Hångelbänken - Utskottet

Två handtag av koppar installeras på en befintlig gatubänk. En skylt på bänken talar om för besökarna att röra vid varandra medan man håller i var sitt handtag. Handtagen är ledande och via besökarens händer kopplas en svag ström. Den svaga strömmen känns inte och är helt ofarlig men kan användas för att styra ljus och ljud. Så fort besökarens händer vidrör varandra tänds ett rött sken upp runt bänken eller i ett träd eller fasader bredvid och en melodi spelas upp. Så fort kontakten bryts tystnar melodin och ljuset släcks. Ljuset och melodin förändras beroende på hur hårt man i den andres hand. Eftersom fukt leder ström bra kan man genom att kyssas på bänken uppnå en toppnivå och då kommer en liten överraskning.

Installationen kommer att finnas på plats redan i början av oktober, som en del i satsningen på att lyfta gångstråket längs med stadsmuseikajen, en del i den större satsningen Kunskapsstråket där Eskilstuna kommun ser över kopplingar och stråk i anslutning till nya campus vid Eskilstunaån och Munktellstaden. Nu under hösten genomförs ett pilotprojekt på platsen genom att den interaktiva installationen Hångelbänken tar plats och finns kvar till och med Nattljus. Extra bra då den hjälper till att visa vägen till de programpunkter i kulturprogrammet Kulturljus som kommer äga rum i Stadsmuseet under ljusfestivalen. Ta en promenad hit och titta!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt