MENY
Eskilstuna kommun

8. Den fria viljan

Konstverket kan upplevas både inifrån och utifrån parken och tar följe med den som korsar genom parken. Verket utgår i allra högsta grad från platsen och dess förutsättningar. Parken fungerar idag till stor del som en transportsträcka, med undantag för den välbesökta lekplatsen.

Konstverket består av tolv stycken belysningsstolpar med en ljusvolym med en organisk form. Stolparna följer parkens tänkta gångvägar, men också de som uppstått spontant. Temat för verket är som titeln antyder; den fria viljan. Verket följer den riktning som parkens egna besökare valt, och vill uppmana till att gå sin egen väg, i parken såväl som i livet.

Invigning 23 oktober klockan 21.00.

Konstnär: Monika Gora, Gora Art & Landscape

---

The artwork can be seen both from inside and outside the park and follows you while you cross through the park. It is based on the site and its conditions. The park now serves largely as a transport route, except from the popular playground.

The artwork consists of twelve light poles with a light volume with an organic shape. The poles follow the park’s intended footpaths, but also those that occurred spontaneously. The theme of the work is as the title suggests; the free will. The theme follows the direction chosen by the park’s visitor’s, and tells us to go our own way, in the park as well as in life.

Den fria viljan

Illustration: Gora Art & Landscape

Den fria viljan

Foto: Sten Jansin

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt