MENY
Eskilstuna kommun

19. Water Bridges/Vattenbroarna

De parallella broarna Järnvägsbron och gång- och cykelbron Kyrkbron tar dig över Eskilstunaån mellan gamla staden och Fors kyrkopark med Eskilstunas äldsta byggnad Fors kyrka. Aktuella byggprojekt i närheten påverkar miljöerna kring broarna med nya rörelsemönster och fler människor i området framöver till fots och på cykel. Nu ljussätts båda broarna genom en ljusdesign som skapar både ett landmärke, ett vackert inslag i stadsrummet och ökar tryggheten i de mörka passagerna under den massiva järnvägsbron. Ljusdesignen innebär både ett konstant ljus som framhäver, markerar och visar väg och en flexibel del med överraskande detaljer som tillför en extra dimension med koppling till människa och vatten, en mer andlig dimension - broarna som en metafor och betydelsen av en bro på flera sätt. Ljuset är en balans mellan det artificiella, stadens ljus med färger och neon och dagsljuset och dess skiftningar och ljuset mot vattnet, en balans som passar denna historiska miljö där det också händer mycket nytt.

Invigning 23 oktober klockan 22.00.

Ljusdesign: ÅF Lighting
Läs mer om projektet här.

---

Water Bridges

The parallell bridges railroad bridge Järnvägsbron and pedestrian and bicycle bridge Kyrkbron takes you over the Eskilstuna River between Old City and Fors church park with Eskilstunas oldest building Fors Church. Current construction projects nearby affects environments around the bridges with new movement patterns and more people in the area moving by foot and on bike. Both bridges are lit up by a lighting design that creates both a landmark, a beautiful addition to the urban space and increase security in the dark passages under the massive railway bridge. The lighting design involves both a constant light that highlights and shows the way and a flexible part with surprising details that add an extra dimension related to humans and water, a more spiritual dimension - the bridges as a metaphor and the role of a bridge in several ways. Light is a balance between the artificial city lights with colors and neon and day-light and its changes and the light towards the water, a balance that fits the historical setting, where also many new things happen.

Vattenbroarna

Foto: Helena Karjalainen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt