MENY
Eskilstuna kommun

15. Gigantomaten - Instant Fame

Som en spegling av dagens samhälle ges möjlighet att bli ett känt ansikte i det offentliga rummet. När marknadskrafter skapar höga skönhetsideal och omänskliga krav på människor ser vi att det behövs ett utrymme för att göra något där den vardagliga bilden visas på ett okonstlat sätt. Kanske är det detta som behövs för att visa hur underbara och vackra människor är. Gigantomat är ett konstverk med klara kopplingar till den traditionella fotoautomaten. Man kliver in i den och tar kort. Bilden publiceras direkt på en vägg utanför Gigantomaten och kan ses av alla.

Luxera

---

As a reflection of today’s society this installation gives the opportunity to become a well-known face in the public space. When market forces create high ideals of beauty and inhuman demands on people, we see the need for a space to do something where the secular image is displayed in a straightforward manner. Perhaps this is what is needed to show how wonderful and beautiful people are.

Gigantomaten is a work of art with clear links to the traditional photo booth. You step inside and take a picture. The picture will be published directly on a wall outside Gigantomaten and can be viewed by everyone outside.

Gigantomaten

Foto: Göran Jonsson

Gigantomaten

Foto: Göran Jonsson

Gigantomaten
Gigantomaten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt