MENY
Eskilstuna kommun

1. Fristadstorget

Fristadstorgets ljusdesign är ett av projekten som visar Eskilstunas ambition att arbeta medvetet med ljus och belysning som en del av stadens arkitektur, där ljuset skapar rumslighet och identitet i en integration mellan funktion och estetik. Mötet mellan människor har varit högt prioriterat i planeringen och här spelar belysningen en avgörande roll för att öka trivseln. Och ju fler människor som vistas på torget desto tryggare känner man sig. Flera fasader runt torget kommer lysas upp kvällstid och torget som helhet kommer ljussättas för att skapa en helt ny atmosfär som inbjuder till möten och aktiviteter. Ljuset kommer att skifta i karaktär och ge dig nya upplevelser när du besöker torget. Invigningen av Nya Fristadstorget klockan 18.30 lördag 25 oktober blir en fest för eskilstunaborna fylld av värme i höstmörkret med eld, musik och överraskningar. Fristadstorget - ditt torg!

Ljusdesign: ÅF Lighting, designchef Kai Piippo, handläggande ljusdesigner Deike Ladwig, medverkande ljusdesigners Daniel Hodierne och Karolina Hahn.
Projektering: Ramböll
Fristadstorgets utformning: Landskapsarkitekt Anna Edvinsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun
Projektledare Fristadstorgets invigning: Micke Börstell och Hanna Nordin
Läs mer om projektet här.

---

The new central city square of Eskilstuna Fristadstorget’s lighting design is one of the projects that show Eskilstuna’s ambition to work consciously with light and lighting as part of the city’s architecture, where the light creates space and identity in an integration of function and aesthetics. Meetings between people have been a high priority in the planning and the more people staying in the square the more secure you feel. Several facades around the square will be lit up at night and the square as a whole will be illuminated to create a whole new atmosphere that invites interaction and activities. The light will change in character and give you new experiences when visiting the square. Inauguration of New Fristadstorget at 18.30 Saturday, Oct 25th  becomes party for Eskilstuna residents of warmth in autumn darkness with fire, music and surprises.

Fristadstorget

Foto: Sten Jansin

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt