MENY
Eskilstuna kommun

Belysning

Vi utvecklar och förbättrar arbetet med stadens belysning tillsammans på olika sätt.

Ljuset en viktig del i stadsmiljön

Inom kommunen arbetar vi med stadens belysning inom flera olika områden. Gatuavdelningen ansvarar för driften av kommunens drygt 18.500 ljuspunkter. Park- och naturavdelningen ansvarar för stadens julbelysning. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för stadens konstverk.

Eskilstuna kommun har i flera projekt utvecklat flera olika stadsmiljöer tillsammans med ljusdesignkonsulter. Olika miljöer som är intressanta att förbättra med ljus är till exempel parker, tunnlar och broar.

Ljusprojekt under 2018

Förbättrad belysning på J A Selanders gata

Under hösten 2018 förbättrar vi belysningen längs en del av J A Selanders gata. Platsen är en av de platser som blivit utpekad som otrygg vid de trygghetsvandringar vi anordnar. Läs mer om arbetet med trygghetsvandringar här.

Belysningen färdigställdes som en del av Nattljus, här ser ni en del av installationen:

Bild på ljusinstallationen på JA Selanders Gata

Förbättrad belysning längs del av Åstråket
Vi förbättrar belysningen längs ca 300 meter av Åstråket, den del som går längs Köpmangatan. Idag finns där endast gatubelysning och gångstråket närmast ån upplevs därför som väldigt mörkt därför kompletterar vi med mer belysning.

Nattljus 2018

Ljusfestivalen Nattljus och andra projekt med ljus och ljud i stadsrummet bidrar till stadsutvecklingen genom nya upplevelser av stadsmiljön och samverkan mellan olika aktörer. Eskilstuna kommun har två gånger arrangerat ljusfestivalen Nattljus, 2014 och 2016. Nattljus 2018 blir 26-28 oktober.

En viktig del i ljusfestivalens koncept är en koppling till permanenta nya ljussatsningar i staden. Belysningsprojektet på J.A. Selanders gata kommer att invigas i samband med höstens ljusfestival.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen