MENY
Eskilstuna kommun

Belysning

Vi utvecklar och förbättrar arbetet med stadens belysning tillsammans på olika sätt.

Ljuset en viktig del i stadsmiljön

Inom kommunen arbetar vi med stadens belysning inom flera olika områden. Gatuavdelningen ansvarar för driften av kommunens drygt 18.500 ljuspunkter. Hit ska du göra felanmälan om du ser trasiga lampor. Park- och naturavdelningen ansvarar för stadens julbelysning. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för stadens konstverk.

Eskilstuna kommun har i flera projekt utvecklat flera olika stadsmiljöer tillsammans med ljusdesignkonsulter. Olika miljöer som är intressanta att förbättra med ljus är till exempel parker, tunnlar och broar.

Nattljus

Ljusfestivalen Nattljus och andra projekt med ljus och ljud i stadsrummet bidrar till stadsutvecklingen genom nya upplevelser av stadsmiljön och samverkan mellan olika aktörer. Eskilstuna kommun har två gånger arrangerat ljusfestivalen Nattljus, 2014 och 2016. En viktig del i ljusfestivalens koncept är en koppling till permanenta nya ljussatsningar i staden.

Tillfälliga ljus- och ljudinstallationer har även bidragit till stadsutvecklingsarbetet i bland annat pilotprojekt inom stadsvision och Ljus på Tunafors fabriker 2013.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen