MENY
Eskilstuna kommun

Belysning

Vi utvecklar och förbättrar arbetet med stadens belysning tillsammans på olika sätt.

Ljuset en viktig del i stadsmiljön

Inom kommunen arbetar vi med stadens belysning inom flera olika områden. Gatuavdelningen ansvarar för driften av kommunens drygt 18.500 ljuspunkter. Park- och naturavdelningen ansvarar för stadens julbelysning. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för stadens konstverk.

Eskilstuna kommun har i flera projekt utvecklat flera olika stadsmiljöer tillsammans med ljusdesignkonsulter. Olika miljöer som är intressanta att förbättra med ljus är till exempel parker, tunnlar och broar.

Ljusprojekt under 2019

Belysningsprojekt Fröslunda - Vi rustar upp ett befintligt stråk som pekats ut under trygghetsvandringar.

Norra och nedre hamnstigen - hela sträckan rustas upp med fokus på förbättrad belysning. Läs mer om arbetet här!länk till annan webbplats

Stadsmuseikajen - Under 2018 färdigställde vi fasadbelysning på stadsmuseikajen, projektet sträcker sig in i 2019 då det finns en del planteringar kvar att göra på platsen. Läs mer om Stadsmuseikajen här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen