MENY
Eskilstuna kommun

Åstråket

Åstråket från Skjulsta i söder till Ängsholmen i norr - en sträcka på knappt två mil. Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

en bild av en av skyltarna som finns på platsen.

Nu är skyltarna längs Åstråket äntligen på plats.

Under 2018 har vi kompletterat stråket med skyltning på flera platser. Se bilden till vänster med en bild på skylten som är placerad vid Holmenleden i Torshälla.

 

Arkitekturpris till Åstråket

Sveriges Arkitekter i Sörmland delade den 20 november 2016 ut pris för god arkitektur till åstråket i Eskilstuna. Motiveringen löd som följer:

"Det två mil långa Åstråket knyter samman ett pärlband av vackra platser utefter Eskilstunaån och förbinder centrala Eskilstuna med det omkringliggande landskapet och dess skilda miljöer.

Som ett alternativt vägnät väver Åstråket även samman stadens olika delar. Med sin tillgänglighet och närvaro får Eskilstunaån den huvudroll den förtjänar på grund av sin historiska betydelse och sin naturskönhet.

Åstråket i Eskilstuna är ett fantastiskt resultat - både av översiktlig planering och av markplanering på detaljnivå - där befintliga värden tillvaratagits och nya skapats!"

Projektet Åstråket vill bidra till att förbättra och öka tillgängligheten till åstranden. Det finns ett sammanhängande promenadstråk från Skjulsta i söder till Mälaren i norr.  På flera ställen utmed promenadstråket har vi rustat upp befintliga rastplatser samt skapat nya. Åstråket är ett flerårs projekt där vi genomför åtgärder i mindre etapper.  

Läs mer om kanotleden här. 

Under 2013 blev vi klara med stråket förbi Vilsta koloni. Vid Vilsta holme finns nya bänkar och bord längs åstråket i åparken kan du stanna till för att rasta och grilla eller träna.

Utegymmet invigdes 14 september 2012.

En bild tagen utefter Åstråket. Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

 

Grönplan

Beslutet att utveckla åstråket grundar sig i kommunens befintliga Grönstrukturplan. Nu tas en ny Grönplan fram som underlag för utveckling av de gröna värdena i stadsbygden både i fysisk planering och i utvecklingen av stadens parker och naturområden. Där är koncepten Åstråket och Centrala årummet viktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vi bygger för dig! 

Nu är vi klara med den nya gång- och cykelvägen förbi koloniområdet. I planeringen av sträckningen har vi tagit hänsyn till många av koloniområdets synpunkter och ambitionen är att påverka den befintliga miljön så lite som möjligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen