MENY
Eskilstuna kommun

Stadsutvecklingsprojekt

Eskilstuna kommun utvecklas - vi bygger om och bygger nytt!

Det innebär att stadens byggnader, gator och vägar måste anpassas till nya behov och lösningar. Det är många faktorer att ta hänsyn till. Hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald och barnperspektivet ska beaktas i varje projekt. 

En stad behöver vara tillgänglig för alla, det ska finnas saker att uppleva och göra. Därför förbättrar vi och gör attraktiva stråk och platser mer tillgängliga, till exempel busshållplatser, åkanten, parker och lekplatser. 

Vårt mål är att invånarna ska vara stolta över Eskilstuna och Torshälla som ort att bo, leva och verka i.

I kartan nedan visas planerade projekt för 2020 ur stadsbyggnads-förvaltningens investeringsbudget för 2020 (med reservation för ändringar).

Gång- och cykelåtgärder

Torshälla stads nämnd

Stadsmiljö

Stadsbyggnadsnämnden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen