MENY
Eskilstuna kommun

Trafikplan

Hur ska vi hantera trafiken i framtiden?

I trafikplanen tar vi ett helhetsgrepp på trafikfrågan i Eskilstuna kommun och blickar 20 år framåt i tiden. Hur ska trafiken utformas så att vi får ett hållbart samhälle med god tillgänglighet där vi också kan känna oss trygga i framtiden?

En hållbar trafiksituation är en förutsättning för en trevlig, säker och lättframkomlig stad. Detta vill vi uppnå i Eskilstuna genom mer fokus på gående, cyklister och kollektivtrafik och med betoning på miljö, hälsa och säkerhet. Målsättningen är en trafikplan som aktivt bidrar till ett mer attraktivt och hållbart Eskilstuna. Trafikplanen omfattar all trafik, gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik.

Trafikplan 2012

Trafikplanen antogs i kommunfullmäktige i november 2012. Trafikplanen är uppdelad i en strategidel och en handlingsplan.

Trafikplan 2012 - Strategi

Trafikplan 2012 - Handlingsplan


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Petter Skarin
Trafikplanerare