MENY
Eskilstuna kommun

Parkeringsstrategi och parkeringstal

Eskilstunas parkeringstal reglerar hur många parkeringsplatser som måste byggas vid nyexploatering. De är både ett styrdokument och en vägledning som ska guida alla parter i plan- och bygglovsprocessen till en effektiv parkeringsplanering.

Parkeringstalen som presenteras är flexibla för att varje fastighet ska få ett så optimalt tal som möjligt. Till skillnad från många andra kommuner så använder Eskilstuna stadstyper istället för zoner. Eskilstuna har även ett maxtal för parkering inom tätorten för att undvika ett ineffektivt avvändande av värdefull mark.

Ëftersom vi upplever att cykelparkering ofta är något som förbises i nya byggnader så har vi tagit fram ett separat inspirationsmaterial. Här finns detaljerade utformningstips som vi hoppas kan ge lite tips på vad man bör tänka på

Vi ser gärna att så många parkeringar som möjligt utrustas med laddstolpar. Du hittar mycket matnyttig information om laddlösningar, olika sätt att fördela kostnader och elbilar på emobility.selänk till annan webbplats.

Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring

Inspiration för bra cykelparkeringar


 

Stadsbyggnadsnämnden har antagit nya normer för parkering i samband med nybyggnation i de centrala delarna av Eskilstuna.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Petter Skarin
Trafikplanerare