MENY
Eskilstuna kommun

Cykelplan

Cykelplanen antogs av kommunfullmäktige i augusti 2013 och är en förlängning av Trafikplanens arbete. Målsättningen är att tydligt prioritera hållbart resande och ta ett  helhetsgrepp för att miljömässiga, ekonomiska och sociala värden ska samspela i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Genom att satsa på ett hållbart transportsystem ska Eskilstuna kommuns betydelse utvecklas i Mälardalsregionen. Eskilstuna kan därigenom göra sig känd som en attraktiv kommun, locka nya invånare och understödja en fortsatt hållbar tillväxt i regionen

För klimatpåverkande gaser är det internationella målet en minskning med cirka 85 % fram till 2050. Klimat- och energifrågorna, tillgång och pris på olja, livskvalitet och folkhälsasamt stadens attraktivitet är faktorer som ställer stora krav på förändringar av vårt sätt att resa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Petter Skarin
Trafikplanerare