MENY
Eskilstuna kommun

Trafikplanering

Trafikplanering är en viktig del av kommunens stadsplanering men också en del av den översiktliga planeringen för hela kommunen.

Viktigt i trafikplaneringen är strategier för hur vi ska arbeta för att skapa ett hållbart framtida trafiksystem i staden och på landsbygden. Långsiktighet är ett nyckelord och vi bevakar trender och händelser i omvärlden. I trafikplaneringen föreslår man hur trafiknäten för gående, cyklister, bussar och bilar ska byggas ut eller ändras i framtiden. Hur vi ska prioritera mellan olika trafikslag och vilken typ av åtgärder som kommunen i första hand bör genomföra.

Traditionell trafikplanering har inneburit att balansera ökad biltrafik med att bygga fler vägar. En hållbar utveckling av transportsystemet kräver dock nytänkande och ett samlat grepp. I vissa lägen är nya vägar och utbyggnad motiverad, men minst lika viktigt är att försöka styra efterfrågan på transporter genom att påverka resan innan den börjat. Ett hållbart transportsystem är en övergripande målsättning. Med det avses en positiv utveckling av samtliga hållbarhetsaspekter parallellt – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Begrepp som tillgänglighet, god miljö, minskad klimatpåverkan, transportkvalitet, regional utveckling, en säker trafik, god hälsa samt ökad jämställdhet och rättvis fördelning beskriver viktiga aspekter av ett hållbart transportsystem

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Petter Skarin
Trafikplanerare