MENY
Eskilstuna kommun

Planprogram för Odlaren med omnejd

Utbyggnad av den nya stadsdelen Odlaren planeras i östra delen av Eskilstuna med inriktning på bostäder och service. Odlaren ligger nära skog och natur inom cykelavstånd från Fristadstorget i centrala Eskilstuna. Ett planprogram för Odlaren med omnejd antogs av Kommunfullmäktige 2006-10-26 och Eskilstuna kommun arbetar nu med de första detaljplanerna i området.

Innehåll

Programmet anger omkring 1400 nya bostäder. Bebyggelsen ska varieras i lägenhetssammansättning, utformning och upplåtelseform. Hälften av bostäderna föreslås i flerbostadshus och hälften i markbostäder.

En ny väg planeras från Strängnäsvägen in till området. Befintliga vägar rustas upp. Även två nya förskolor, gruppboenden och service planeras.

Tidplan

Hela Odlaren bedöms vara utbyggd inom 10-20 år beroende på konjunktur och efterfrågan på bostäder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna