MENY
Eskilstuna kommun

Planprogram för Kv. Vapnet

Innehåll

Planprogrammets syfte är att belysa förutsättningar och utforma riktlinjer för den fortsatta planläggningen av området. Bostäder och lokaler för verksamheter föreslås. Mark ska även reserveras för ett parkområde som ska förbinda Rothoffsparken med Rinmansparken. I Rademachergatans förlängning bildas ett gång- och cykelstråk mot centrum. Förrådsbyggnad från gevärsfaktoriets tid ska bevaras.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna