MENY
Eskilstuna kommun

Planprogram för Husby-Vreta 1:75 m.fl.

Planprogrammets syfte är att få ett helhetsgrepp över västra Skogstorps utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Sara Duvelid
Planarkitekt