MENY
Eskilstuna kommun

Planprogram för Hällbybrunn och Lerdalen

Vilket syfte har programmet?
Syftet med planläggningen av Hällbybrunn är att ändra huvudmannaskapet, från enskilt till kommunalt, på de vägar som idag förvaltas av Hällbybrunns vägförening samt att planlägga den befintliga bebyggelsen. Planprogrammet ska även se över möjligheten till ökad exploatering inom området

Hur långt har projektet kommit i processen?
Programmet godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 15 maj 2013 .

 

Klicka här om du vill läsa mer om planprocessenöppnas i nytt fönster


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna