MENY
Eskilstuna kommun

Utvecklingsplan Torshälla

Visionsbild Torshälla, illustration Gehl Architects. Klicka på bilden för att se den i större format.

Ett levande Torshälla ska vara en kreativ, nyskapande och välkomnande stad där kulturen får ta mycket plats. Här kombineras historia med framtid.

Som ett underlag för Torshällas fortsatta utveckling tas en utvecklingsplan för Torshälla fram. Planen kommer att innehålla strategier för att fortsätta att utveckla Torshällas stadsrum och stadsliv på både lång och kort sikt.

Planen ska vara ett stöd i Torshällas utveckling för en attraktiv stad för både invånare och besökare, utveckling av näringslivet och hållbar utveckling av miljön. Den tar sikte på år 2030 och utvecklingen kommer att ske på både kort och lång sikt. Förslaget har växt fram med hjälp av synpunkter från de grupper som deltagit i arbetet.

Här kan du läsa mer om hur årskurs 8 på Gökstensskolan bidrog med sina idéer kring utveckling av olika delar i Torshälla.

Process Utvecklingsplan Torshälla 2030

Förslag till Utvecklingsplan för Torshälla var ute på samråd 25 juni-20 september. Efter samrådet sammanställs och analyseras inkomna synpunkter. Synpunkter har lämnats in av invånare, föreningar och näringsliv. Nämnder och bolag inom Eskilstuna kommunkoncern har också lämnat synpunkter på förslaget.

Analys- och revideringsarbetet kommer att pågå under hösten. I början av 2019 beräknas en reviderad Utvecklingsplan att gå upp till beslut i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige.

Nedan kan du ta del av remissversionen av planen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rina Oord-Lundh
Rina Oord-Lundh

Stadsutvecklare, Torshälla