MENY
Eskilstuna kommun

Utvecklingsplan Kvicksund

Ortsanalys med utvecklingsplan för Kvicksund

Eskilstuna kommun har tillsammans med Västerås stad påbörjat arbetet med Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – ett utvecklingsprojekt för orten Kvicksund. Stadsbyggnadsförvaltningarna vid Västerås stad och Eskilstuna kommun arbetar tillsammans med projektet.

Projektet bygger på ortsanalys som är en bred analysmetod som bygger mycket på dialog, med boende och verksamma på orten. Den ska ge en bild av Kvicksund i dag, och peka ut vad som är viktigt att ta fasta på för en positiv utveckling på sikt. Arbetet kommer att resultera i ett dokument som beskriver Kvicksunds historia, identitet och karaktär, fysiska struktur, bebyggelse, grön- och blåstruktur med mera. Kvicksunds styrkor och svagheter kommer att finnas med som viktiga frågor i analysen.

Det färdiga dokumentet kommer dels att fungera som ett planerings- och kunskapsunderlag för fortsatt planering, och dels innehålla strategier för fortsatt utveckling av Kvicksund.

Visa var din favoritplats i Kvicksund ligger

I vår digitala karta kan du markera din favorit­plats och/eller en plats som du tycker kan för­bättras. Du sätter enkelt en nål i kartan, sen be­skriver du, om du vill, vad som är bra eller vad som kan för­bättras.

Här hittar du karttjänsten för invånardialoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill veta vad du tycker!

Under hösten och våren kommer ett dialogarbeta pågå där vi vill lära känna Kvicksund från så många vinklar som möjligt och behöver inspel och åsikter från kvicksundsborna i allmänhet, näringsliv och föreningar med mera. Två dialogmöten planeras. Det första ägde rum den 14 november 2016. Se inbjudan till dialogmötet 14 november 2016.

Inbjudan - Dialogträff 2, Kvicksunds framtida utveckling

Datum:   12 januari
Tid:         18.00-20.30
Plats:      Samlingslokalen, Tegelvikens skola, Sundbyviksvägen 2

Program dialogträff 2

  • Återkoppling från tidigare möte
  • Presentation av kulturmiljöinventeringen över Kvicksund
  • Gruppdiskussion gällande bebyggelseutveckling
  • Passa på att ställa frågor!
    På träffen finns tjänstemän, från båda kommuner, representerade inom trafik, äldreomsorg, energirådgivning, bygglov, kulturmiljöfrågor med mera.

På grund av det mycket stora intresset vid tidigare dialogträff så måste du föranmäla dig till dialogträff 2 för att mötet ska kunna genomföras på bästa sätt. Det kommer att finnas plats för 100 personer. Om fler än 100 personer föranmäler sitt intresse kommer vi anordna ytterligare en dialogträff så att så många som möjligt ska kunna delta och bidra till utvecklingsarbetet med Kvicksund!

Anmäl dig till:

Gustaf Nyman, gustaf.nyman@eskilstuna.se, 016-710 87 05 eller till
Mikael Forsberg, mikael.forsberg@vasteras.se, 021-39 12 23.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Gustaf Nyman
Planarkitekt FPR/MSA