MENY
Eskilstuna kommun

Utvecklingsplan Kvicksund

Ortsanalys med utvecklingsplan för Kvicksund

Eskilstuna kommun har tillsammans med Västerås stad påbörjat arbetet med Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – ett utvecklingsprojekt för orten Kvicksund. Stadsbyggnadsförvaltningarna i Västerås och Eskilstuna arbetar tillsammans med projektet.

Projektet bygger på ortsanalys som är en bred analysmetod som bygger mycket på dialog med boende och verksamma på orten. Den ska ge en bild av Kvicksund i dag, och peka ut vad som är viktigt för en positiv utveckling på sikt. Arbetet kommer att resultera i ett dokument som beskriver Kvicksunds historia, identitet och karaktär, fysiska struktur, bebyggelse, grön- och blåstruktur med mera. Kvicksunds styrkor och svagheter kommer att finnas med som viktiga frågor i analysen.

Det färdiga dokumentet kommer att fungera som ett planerings- och kunskapsunderlag för fortsatt planering. Det kommer att också att innehålla strategier för fortsatt utveckling av Kvicksund.

Pågående arbete

Träff med näringslivet i Kvicksund 6 mars

Just nu arbetar vi med att ta fram underlag för ortsanalysen och utvecklingsplanen. I mars anordnar vi en träff med näringslivet i Kvicksund. Den riktar sig till dig som företagare på orten. Välkommen med dina tankar om hur Kvicksund kan utvecklas! Läs mer i inbjudan här.

Läs mer i inbjudan här.

Datum: Tisdag 6 mars
Tid: 15.00–16.30 (fika och mingel från 14.30)
Plats: Stensjöpärlan, Kvicksundsstigen 2, Kvicksund

Anmäl dig senast torsdag 1 mars till:

mabel.pena@eskilstuna.se alternativt 016-710 82 38 eller barbro.sollen.wilcox@vasteras.se alternativt 021-39 17 58

Temakartor visar barns perspektiv

I arbetet med Kvicksunds utveckling ska vi också ta med barnperspektivet i planeringen. Vi använder en metod som kallas för Barn-GIS. Syftet är att ta reda på hur barnen i Kvicksund använder vägarna till och från Tegelviksskolan. Vi vill också veta hur de upplever sin utemiljö. Det är barn i årskurs 4 och 5 från Tegelviksskolan som har deltagit i arbetet.

All information samlas på temakartor. De visar de viktigaste stråken och platserna som barnen har pekat ut. Dessa kartor kommer att bli en del av ortsanalysen och utvecklingsplanen. Just nu arbetar vi med analys och framtagande av temakartor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Mabel Peña
Översiktsplanerare