MENY
Eskilstuna kommun

Del K: Miljökonsekvensbeskrivning

Planens konsekvenser: ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser beskrivs kopplat till markanvändning för kommunen. 

När översiktsplaner upprättas ska enligt bestämmelser i miljöbalken en miljöbedömning genomföras. Som en del i en sådan miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Del K - Miljökonsekvensbeskrivning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna