Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • I planförslaget reserveras mark för en ny infrastrukturkorridor väster om staden.
  • För transport av farligt gods på järnväg genom Eskilstuna kommun

SE Digital karta Miljö och riskfaktorer: Rekommenderad järnväg, farligt gods

  • Rekommenderade primära och sekundära vägar för transport av farligt gods. Transporter är endast är tillåtna på vissa vägar och gator samt till mottagare av gods. SE Digital karta Miljö och riskfaktorer: Rekommenderad väg, farligt gods. I anslutning till upplåtet vägnät finns skydds- och säkerhetsavstånd till olika typer av riskobjekt för såväl liv som egendom och miljö.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna