MENY
Eskilstuna kommun

Transporter av farligt gods

Olyckor i samband med transporter av farligt gods kan medföra stora skador på människor, djur, miljö och egendom. Säkerheten vid transporter regleras av internationella och nationella bestämmelser där tillverkare, speditörer, chaufförer och godsmottagare har ett stort ansvar.Godstrafiken på järnväg leds idag genom Eskilstunas centrala delar med tungt och ibland miljöfarligt gods. En infrastrukturkorridor för gods väster om staden har utretts. Denna riktar sig framförallt till godtrafik i nord-sydlig riktning. Omfattande godstransporter mellan Bergslagen och Oxelösund kan därmed ledas utanför tätorten, samtidigt som en ökning av antalet godstransporter på järnväg möjliggörs. Lokala industrier med tunga transporter som Volvo CE och Nyby får också förbättrade möjligheter till spårbundna transporter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna