MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Fysiska planeringen ska genom åtgärder minimera utsattheten för radon framförallt om lokalisering av ny- och kompletteringsbebyggelse och genom byggbestämmelser.
  • Vid exploatering/detaljplan ska kompletterande radonundersökningar göras i hög-/mellanriskområden på och kring åsarna.
  • I dessa hög-/ mellanriskområden bör bergborrade brunnar undvikas och dricksvattenförsörjningen ske med kommunalt vatten för att undvika höga radonhalter i dricksvattnet alternativt radonavskiljning i enskild fastighet.
  • Övriga områden i kommunen är att betrakta som normalriskområden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna