MENY
Eskilstuna kommun

Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som härstammar från grundämnet uran. Radon finns i vissa äldre byggmaterial och i marken. Gasen är både osynlig och luktfri. Radon fastnar i damm som vi andas in och kan då komma in i lungorna och på sikt orsaka lungcancer. Markradon förekommer i all jord, men särskilt om fragment av alunskiffer ingår i jorden. Mark med hög genomsläpplighet genomströmmas lättare av markluft varvid problem med markradon kan uppstå. Områden på och kring grusåsarna bör ses som högriskområden ur radonsynpunkt. Radon i våra bostäder kan ha tre olika orsaker: 1. Marken under och runt huset, såväl från den ursprungliga marken som från eventuella fyllnadsmassor. 2. Byggnadsmaterial 3. Vatten som används i hushållet

SE DIGITAL KARTA Miljö och riskfaktorer: Högrisk markradon (ingen uppdatering av radonkarta från 1984)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna