MENY
Eskilstuna kommun

Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som härstammar från grundämnet uran. Radon finns i vissa äldre byggmaterial och i marken. Gasen är både osynlig och luktfri. Radon fastnar i damm som vi andas in och kan då komma in i lungorna och på sikt orsaka lungcancer. Markradon förekommer i all jord, men särskilt om fragment av alunskiffer ingår i jorden. Mark med hög genomsläpplighet genomströmmas lättare av markluft varvid problem med markradon kan uppstå. Områden på och kring grusåsarna bör ses som högriskområden ur radonsynpunkt. Radon i våra bostäder kan ha tre olika orsaker: 1. Marken under och runt huset, såväl från den ursprungliga marken som från eventuella fyllnadsmassor. 2. Byggnadsmaterial 3. Vatten som används i hushållet

SE DIGITAL KARTA Miljö och riskfaktorer: Högrisk markradon (ingen uppdatering av radonkarta från 1984)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna