MENY
Eskilstuna kommun

Miljökvalitetsnormer

En norm kan meddelas om det behövs i förebyggande syfte och för att skydda människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer kan även användas för att komma till rätta med redan uppkomna skador på miljön eller avhjälpa liknande olägenheter.För att miljökvalitetsnormerna ska klaras är den fysiska planeringen ett viktigt instrument tillsammans med andra instrument. Då planeringen ger effekt först på längre sikt, är det redovisningen av de planeringsrelevanta normerna i regional och översiktlig planering som är av särskild betydelse. Beroende på vilken norm det gäller har emellertid den fysiska planeringen mer eller mindre stor betydelse. För vissa normer är det inte alls säkert att planeringen överhuvudtaget är rätt instrument.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna