MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Vid lokalisering av ny bebyggelse på landsbygden är det viktigt att ta hänsyn till det jordbruk som bedrivs idag. • Vid lokaliseringsprövning ska alltid särskild hänsyn tas till riskerna för störningar kring gårdar med djurbesättningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna