MENY
Eskilstuna kommun

Lantbruk och djurhållning

På kartan har markerats större lantbruk och djurhållare, vilka är tillståndspliktiga och anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

SE Digital karta Miljö och riskfaktorer: Miljöstörande verksamheter, tillstånds och anmälningspliktiga

De störningar som kan uppstå i samband med djurhållning är framförallt lukt (hantering av gödsel, ventilationsluft från stallar och vissa fodertyper), problem med flugor samt buller i form av fläktljud. Även transporter av djur, foder, spannmål och så vidare kan upplevas som störande för omkringboende. Djurhållning och då framförallt hästhållning kan orsaka allergiproblem. En viss påverkan på omgivningen från djurhållning är mer eller mindre accepterad på landsbygden, men konflikter kan uppstå i samband med tätortsutbyggnad i jordbruksområden. Konflikter kan även uppstå om jordbruksverksamheten utökas och blir mer omfattande. Samtidigt är det viktigt att behålla en levande landsbygd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna